Sisley

Sisley pro zeny

7 podporovaných oblastí

solidarita, vzdělávání, integrace, zdraví, umění a kultura, posílení postavení, prosazování

50 projektů

v pomoci ženám, s podporou Nadace Sisley-d'Ornano od roku 2007

300 000 eur

v průměru ročně se prostřednictvím Nadace Sisley-d'Ornano poskytne projektům zaměřeným na ženy

FemTech Francie zlepšuje zdraví žen

Events
Sdružení FemTech Francie, které bylo založeno v roce 2022, pomáhá vytvářet a rozvíjet inovativní projekty v oblasti zdraví žen. S odhodláním podporuje 70 začínajících firem, start-upů, v tom, aby lépe zvládaly specifické rysy tohoto odvětví, zároveň uvádí v soulad různé aktéry daného prostředí (podnikatele, zdravotníky, investory apod.) a zvyšuje povědomí o FemTech tím, že se plně účastní strategických úvah o politických, technologických a společenských výzvách v této oblasti.

Nadace Sisley se letos rozhodla, že toto sdružení podpoří, neboť sdílí také následující ambice:
- změnit společnost tím, že zmírní nerovnost mezi lidmi;
- zlepšit diagnostiku a péči v rámci nemocí týkajících se žen;
- podpořit technologické a vědecké inovace;
- posílit hospodářskou a průmyslovou strukturu Francie.

Ve střednědobém horizontu se FemTech Francie snaží posilovat povědomí a svrchovanou nezávislost FemTech v rámci Francie, jejímž posláním je zlepšovat péči v rámci ženských onemocnění (endometrióza, menopauza…), ale i nemocí, u nichž bylo vypozorováno, že u žen převládají (kardiovaskulární choroby, Alzheimerova choroba, migrény…). Jedná se o poslání, jež odpovídají současným společenským problémům, a která nadace Sisley s důvěrou podporuje.

Zjistěte více o FemTech Francie >
Solidarita
Dones Mentores

Dones Mentores představuje inovativní program, který byl vytvořen ve Španělsku v roce 2017. Opírá se o poradenství, jehož cílem je pomáhat sociálně slabým ženám nebo obětem násilí, aby se znovu vrátily do života.

Číst více
Samu Social de Paris

Přestavba nového nouzového ubytovacího střediska pro ženy, které se nachází v komplexu Hôpital Charles-Foix ve Francii.

Číst více
Emmy Lusila

Podporuje Summit mladých aktivistů* a tato podpora přispěla k práci Emmy Lusily, která ve svých 17 letech zřídila sirotčinec v Kinshase (Konžská demokratická republika).

Číst více
Charitativní fond 280 dní

Charitativní fond 280 dní, sdružení, které pomáhá těhotným ženám na Ukrajině, které nemají přístup k základním životním potřebám, aby mohly přivést své dítě na svět za co nejlepších podmínek.

Číst více
Vzdělání
Maïmouna Ba

Nadace Sisley podporuje „Young Activist Summit“** a Maïmounu Ba, mírovou pracovnici v oblasti Sahelu. Pomohla více než 60 dětem v Burkině Faso vrátit se do školy a zároveň je podpořila v překonávání traumat.

Objevte více
Agir Pour Le Cambodge

Zaměřuje se na program „Péče a krása“ poskytovaný školou Sala Bai v Kambodži, která se věnuje výuce dovedností v kosmetickém ošetření.

Objevte více
Gogo

Podpora celovečerního dokumentu pro jeho pozitivní poselství o vzdělávání. O výhodě, ke které by měly mít přístup všechny děti, zejména malé holčičky.

Objevte více
Pashtana Durrani

Podporuje Summit mladých aktivistů* Tato podpora přispěla k práci Pasthana při poskytování přístupu do školy několika tisícům dívek v Afghánistánu.

Objevte více
Integrace
Kisany

Od roku 2013 podporuje belgický program Kisany v Konžské demokratické republice a ve Rwandě. Kisany trénuje ženy v šití a vyšívání, aby jim pomohla vrátit život zpět do starých kolejí.

Objevte více
Zdraví
FemTech France

Nadace Sisley je hlavním sponzorem tohoto sdružení, které bylo založeno v roce 2022 a jehož cílem je podporovat vytváření a zavádění inovativních projektů v oblasti zdraví žen, vytvářet synergie mezi různými aktéry v oboru (nositeli projektů, začínajícími podniky, výrobci, zdravotníky, výzkumnými laboratořemi atd.) a zvyšovat povědomí o FemTech prostřednictvím účasti v debatách a strategických úvahách o politických, technologických a společenských otázkách tohoto odvětví.

Objevte více
Maison des Femmes

La Maison des Femmes (Dům žen), který byl vytvořen v roce 2016, provádí komunitní práci zaměřenou na velmi zranitelné ženy. Nadace Sisley-d'Ornano podporuje sdružení, aby přivítalo děti matek hledajících pomoc.

Objevte více
Belle & Bien

Podporuje síť „Belle et Bien“, která organizuje bezplatné kosmetické ošetření a make-up workshopy pro lidi trpící rakovinou, aby pomohla obnovit jejich sebevědomí.

Objevte více
Memory Banda

Podporuje Summit mladých aktivistů.* Společnost Memory Banda získala grant na svůj program určený ke zvyšování povědomí a k boji proti násilí a zneužívání mladých dívek v Malawi.

Objevte více
Nadace Fondamental - Dr Marion Leboyer

Spolupracuje s Fondamental Foundation, kterou řídí profesorka Marion Leboyer, a podporuje výzkumný projekt „Impulzivita a riziko sebevražd: tDCS jako nástroj prevence“, vedený doktorkou Djamilou Bennabi z oddělení psychiatrie dospělých Besançon CHRU.

Objevte více
Look Good Feel Better Switzerland

Podporuje Sisley Switzerland a její závazek Look Good Feel Better, který pořádá onko-estetické workshopy a techniky sebepéče a sebelíčení pro lidi s rakovinou.

Objevte více
Umění a kultura
Togeth'her

Sisley je zakládajícím partnerem společnosti Togeth'Her. V roce 2021 dal projekt volnou ruku 26 současným umělcům z celého světa, aby vytvořili obálku slavného časopisu Madame Figaro s portrétem pevně odhodlané a inspirativní ženy.

Objevte více
Cena Sisley Femme de Cinéma

Na základě skutečnosti, že ženy jsou v některých oblastech filmového umění stále nedostatečně zastoupeny, vytvořilo Sisley a filmový festival Les Arcs v roce 2013 cenu Sisley Femme de Cinéma. Účelem této ceny je zvýšit povědomí médií, odborné i laické veřejnosti o diskriminaci, které ženy ve světě filmu stále mohou čelit.

Objevte více
Pauline Guerrier

V říjnu 2019 dala Trois Cinq Friedland volnou ruku Pauline Guerrier, první umělkyni, která zde uspořádala samostatnou výstavu.

Objevte více
Ocenění Sisley Beaux-Arts de Paris pro Young Creators.

Od roku 2020 podporuje Sisley vznikající současnou uměleckou scénu cenou Sisley Beaux-Arts de Paris pro Young Creators. Cílem této ceny, o níž každoročně rozhoduje porota složená z vlivných osobností, je podpořit tvorbu studentů této prestižní instituce. Malířky Karolina Orzelek, Ymane Chabi-Gara, Clédia Fourniau a nejnověji Barbana Bojadzi byly oceněny za svou citlivost, sílu a odvahu.

Objevte více
Zplnomocnění
Roshni Perween

Nadace Sisley podporuje „Young Activist Summit“** práci Roshni Perweenové na prevenci dětských nevěst v Indii. Spoluprací s místními úřady a svou komunitou, organizováním skupin na ochranu dětí a osvětovými kampaněmi zachránila desítky dívek.

Objevte více
Nadia Murad

Podporuje Summit mladých aktivistů.* Tato podpora umožnila Nadie Muradové, nositelce Nobelovy ceny za mír v roce 2018, pokračovat v jejím programu zaměřeném na posílení postavení ženy v Sindžáru (Irák).

Objevte více
Sandra Mansour

Podporuje Accelerate Beirut, organizaci, která pomáhá řemeslníkům, mikropodnikům a malým a středním podnikům v Libanonu znovu se postavit na nohy po výbuchu, který zasáhl Bejrút v srpnu 2020. Konkrétně například, na návrh nevládní organizace Sisley Stand for Women se rozhodla podpořit talentovanou ženu Sandru Mansourovou tím, že jí pomohla obnovit její podnikání.

Objevte více
Les Héroïnes

Věnuje se mladé africké skupině a jejímu programu Les Héroïnes, zabývajícímu se problematikou žen ve vedoucích pozicích.

Objevte více
Zulaikha Patel

Podporuje Summit mladých aktivistů*. Tato podpora přispěla k práci Zulaikha Patel v boji proti diskriminačním zastoupením.

En savoir plus
Keely Cat-Wells

Pomáhá Keely při práci a podpoře talentovaných lidí s postižením ve filmovém a mediálním průmyslu.

En savoir plus
Obhajoba
Nisreen Elsaim

Nadace Sisley podporuje „Young Activist Summit“** a súdánskou klimatickou aktivistku, Nisreen Elsaim, která bojuje za mír a obnovitelné energie s cílem předcházet konfliktům v budoucnosti.

Objevte více
Entrepreneurs du Monde

Tato nevládní organizace pomáhá vymanit zranitelné lidi z chudoby tím, že je osamostatní a pomůže jim stát se úspěšnými a samostatnými podnikateli. Nadace Sisley s touto organizací podporuje program „99 femmes au Sénégal".

Objevte více
Le Lab Femmes de Cinéma

Tato organizace si klade za cíl generovat nápady a stimulovat experimentování, aby ženám poskytla jejich oprávněné místo ve filmovém umění.

Objevte více
Amy & Ella Meek

Sisley podporuje Summit mladých aktivistů.* Tato podpora umožnila Amy a Elle Meekovým, zakladatelkám KidsAgainstPlastic, vytvořit program „Be Plastic Clever“.

Objevte více

* Summit mladých aktivistů je každoroční událost sdružující mladé aktivisty z celého světa, kteří se zavázali změnit svět. Klíčové poselství této akce je každý rok vybíráno s ohledem na mezinárodní kontext a tvoří panel aktivistů, kteří získávají ocenění za své výjimečné odhodlání a úspěchy.


null


null