Sisley je společnost, jejíž hlavní základ produktů se vyrábí ve Francii. Sisley je společnost, jejíž hlavní základ produktů se vyrábí ve Francii.

Sisley a životní prostředí

Sisley již déle jak dvacet let pracuje tak, aby snižovala svůj dopad na životní prostředí, a to v oblasti výroby, získávání složek a návrhu výrobků. Společnost přijala strukturovaný akční plán s krátkodobými a dlouhodobými cíli na období let 2025 – 2030, který se týká tří hlavních oblastí.

Sisley je francouzský rodinný podnik, jehož přístup spočívá v organizovaném řízení firmy a v neustálém zlepšování, jehož cílem je vyrábět kvalitní kosmetické produkty a zároveň co nejvíce snižovat svou ekologickou stopu.

SNIŽOVAT dopad naší činnosti na životní prostředí

V oblasti energetiky, vody, odpadového hospodářství i logistiky jde rozvoj společnosti ruku v ruce s každodenní prací týmů zaměřenou na snižování dopadů jejich činnosti, a to důsledně a s úspěchem.

V oblasti energetiky, vody, odpadového hospodářství i logistiky jde rozvoj společnosti ruku v ruce s každodenní prací týmů zaměřenou na snižování dopadů jejich činnosti, a to důsledně a s úspěchem.

Spotřeba energie

Závody Sisley, vybavené nejvyššími certifikačními normami (ISO 45001, ISO 14001 a HQE), se těší nejnovějším technologickým novinkám, co se týče izolace a úspor energie. Byly učiněny dlouhodobé investice na využití energeticky méně náročných strojů, optimalizace osvětlení prostřednictvím LED nebo dokonce instalace detektorů přítomnosti, abychom omezili spotřebu energií.

Sisley inovuje, aby nakládala a recyklovala odpady udržitelněji a odpovědněji

Odpadové hospodářství

Nejlepší odpad je ten, který neexistuje. Sisley zavádí postupy na snižování svých odpadů u zdroje (opětovné využití přechodných obalů: bublinková fólie, lepenka...), při současném zajištění zhodnocení zbytkových odpadů (recyklace reklamních materiálů…). Firma spolu se svými dodavateli neustále usiluje o to, aby inovovala a zaváděla nové postupy nakládání s odpady (recyklace plastů, skla, podstavců na štítky…).

Sisley zároveň experimentuje s novými udržitelnými druhy přepravy jako je železniční nákladní přeprava nebo i iniciativy usilující o čisté nulové emise, jako je projekt coZEV

Distribuce a přeprava

Sisley je společnost, jejíž hlavní základ produktů se vyrábí ve Francii. Jakožto mezinárodní značka, která vyváží do více jak 100 zemí po celém světě, často čelí dopadu, který má její přeprava na životní prostředí. Po deseti letech práce na snižování letecké přepravy již tento druh přepravy nyní představuje méně jak 15 % nákladu ve prospěch námořní přepravy. Sisley experimentuje zároveň i s novými udržitelnými druhy přepravy jako je železniční nákladní přeprava nebo dokonce iniciativy usilující o čisté nulové emise projektu coZEV (Cargo Owners for Zero Emission Vessels: což je kolektivní iniciativa směřující k přechodu na námořní přepravu s nulovou uhlíkovou emisí).

INOVOVAT udržitelně a odpovědně

Pro Sisley jsou životní prostředí a inovace úzce propojeny: ať už jde o produkty nebo o provozovny – analýza životního cyklu produktů, předefinování obalů a reklamních materiálů v místech prodeje pomocí kritérií kvality, ekodesignu nebo dokonce investic do udržitelnějších energií s cílem snížit s tím spojené emise CO2.

Každý produkt z katalogu je navrhován tak, aby splňoval „4R“: určení správné hmotnosti – snížení (réduction), možnosti doplňování (rechargeabilité), možnosti recyklování (recyclabilité) a používání recyklovatelným způsobem (matière Recyclée).

V případě produktů

Každý produkt z katalogu je navrhován tak, aby splňoval „4R“: určení správné hmotnosti – snížení (réduction), možnosti doplňování (rechargeabilité), možnosti recyklování (recyclabilité) a používání recyklovatelným způsobem (matière Recyclée). Pomocí analytického nástroje životního cyklu SPICE (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics), který byl vyvinut ve spolupráci s dalšími skupinami v kosmetickém odvětví, měříme dopad každého nového řešení pro balení na životní prostředí v okamžiku, kdy takové řešení vyvíjíme.

Fotovoltaická elektrárna o rozloze 18 000 m² je nainstalována přímo na střeše logistického závodu ve Val-d’Oise a představuje jednu z největších v pařížské aglomeraci.

V rámci závodů

Vždy, když to je možné, Sisley upřednostňuje využívání obnovitelných energií. Fotovoltaická elektrárna o rozloze 18 000 m² je nainstalována přímo na střeše logistického závodu ve Val-d’Oise a představuje jednu z největších v pařížské aglomeraci. Pokrývá 100 % energetické spotřeby kanceláří. Od roku 2021 jsou průmyslové závody napájené bioplynem, což ročně umožňuje snížit spotřebu CO2 o 850 tun. Logistický závod rovněž těží z geotermální energie.

Sisley se zavazuje inovovat tím, že překládá recyklované materiály nebo materiály z biologických zdrojů, pokaždé, když je to možné Sisley se zavazuje inovovat tím, že překládá recyklované materiály nebo materiály z biologických zdrojů, pokaždé, když je to možné

Jaké jsou naše ambice?

Kombinujeme to nejlepší z přírody s nejmodernějšími vědeckými poznatky, abychom vytvořili kvalitní kosmetické produkty, které jsou bezpečné a účinné, a zároveň minimalizujeme naši ekologickou stopu pomocí náročných a inovativních postupů.

ZACHOVÁVAT přírodní zdroje

Sisley se stará o ochranu přírodních zdrojů, ať už místně (ve svých závodech), při získávání účinných látek z výtažků rostlin, nebo ve spolupráci se svými kolegy ve Francii i ve světě. Politika nákupů společnosti Sisley je vedena zodpovědně napříč celým hodnotovým řetězcem a se svými partnery má skutečně dlouhodobé vztahy.

Sisley pracuje nepřetržitě na získávání svých surovin a upřednostňuje zodpovědnou nákupní politiku napříč celým svým hodnotovým řetězcem.

Suroviny

Výzkumné laboratoře Sisley, které se již více než čtyřicet let zaměřují na studium světa rostlin, pečlivě vybírají rostliny, z nichž jsou extrahovány účinné látky, při dodržování biodiverzity a respektování místních komunit. Jejich partneři sdílí tytéž zájmy a zapojují se zejména do postupů udržitelného získávání zdrojů: certifikace RSPO pro složky na bázi palmy, krátké distribuční kanály, zhodnocení vedlejších produktů, které vytvořila jiná odvětví průmyslu…

To je například případ výtažku z květů šafránu, kultovní aktivní složky řady Velvety With Saffron Flowers, kterou vyrábíme společně s potravinářským odvětvím.

Sisley se zavázala snižovat znečištění odpadních vod při výrobě tím, že ve svém závodě nainstalovala čističku

Hospodaření s vodou

Voda představuje zásadní prvek, který musíme uchovávat snižováním její spotřeby a optimalizováním procesu výroby. Ve výrobním závodě Sisley jsou stroje nastaveny tak, aby šetřily vodu, mají uzavřené okruhy a čisticí systémy využívají rotující hubice a tlakové trysky. 100 % vypuštěných průmyslových odpadních vod je čistých, a to díky čističce instalované v závodě, aby se omezilo znečištění vody odtékající do přírody.

Sisley podporuje projekty, které se zaměřují na ochranu životního prostředí a biodiverzity, a to jak ve Francii, tak i ve světě

Ochrana biodiverzity

V závodech ve Francii firma činí opatření na zachování druhů, které tam žijí: instalací úlů, rozvojem ekologických pastvin, zasazováním endemických rostlinných druhů a 4 000 stromů a keřů... Kromě toho Sisley podporuje projekty, které se zaměřují na ochranu životního prostředí a biodiverzity, a to jak ve Francii, tak v mezinárodním měřítku. Tak je tomu například v Guyaně, na poloostsrově Cayenne, kde nadace Sisley vytvořila ve spolupráci s Conservatoire du Littoral a organizací CIRAD zahradu Sisley – Jardin des Lauracées, která se věnuje studiu a ochraně endemických rostlin Guyany, jako je například kávovník, kakaovník, dřevité druhy vycházející z druhu cedru Sam (španělský jilm – Cordia alliodora), pepřovníku lípolistého (Bagassa guianensis), jakož i růžového dřeva.

4 900 zaměstnanců Sisley ve světě představuje sílu, která může dále snižovat dopad na životní prostředí v závodech společnosti.

Angažované týmy Sisley

4 900 zaměstnanců Sisley ve světě představuje sílu, která může dále snižovat dopad na životní prostředí v závodech společnosti. Každý den činíme interní opatření: v kancelářích jsou instalované detektory přítomnosti na světlo, snižujeme externí osvětlení v noci, sdílíme kopírky, aby se zabránilo plýtvání papírem, třídíme, disponujeme elektrickými terminály na parkovištích, zachytáváme dešťovou vodu pro zalévání zeleně…


Týmy Sisley společně a v duchu spolupráce, který je značce vlastní, se spojily, aby podpořily dobrou věc v oblasti ochrany přírody. To je smyslem výzvy zvané Sisley Tree Challenge, každoroční sportovní soutěže, která zahrnuje všechny týmy ve světě s cílem podpořit ochranu životního prostředí, biodiverzity, oceánů a místních komunit.

Sisley souběžně s vlastní činností a prostřednictvím různých programů, projektů a sdružení podporuje ochranu životního prostředí a místních ekosystémů

Sisley pro přírodu

Sisley souběžně s vlastní činností a prostřednictvím různých programů, projektů a sdružení podporuje ochranu životního prostředí a místních ekosystémů. Program „Sisley pro přírodu“ podporuje a financuje projekty na zachování biologické rozmanitosti a zachycování uhlíku, jakož i projekty bojující proti znečištění plasty.