Sisley

Foundation

Nadace
Nadace
Sisley-d’Ornano
více než deset let aktivní pomoci

Nadace Sisley-d'Ornano pod záštitou nadace Fondation de France se angažuje v oblasti vzdělání, kultury, zdravotní péče, životního prostředí a solidarity ve Francii i v zahraničí.

Vedení

nadace se skládá z akcionářů a zaměstnanců společnosti, jakož i několika odborníků a jednoho zástupce nadace Fondation de France. Schází se dvakrát ročně.

Foundation
Foundation
Nadace
Naše nadace nese dvě jména: naše rodinné příjmení a název společnosti, kterou jsme spolu s našimi zaměstnanci vytvořili. Všichni dohromady jsme se rozhodli ji vytvořit, abychom mohli podpořit dobročinné účely, na kterých nám záleží.
Hubert a Isabelle d’Ornano,
zakladatelé společnosti Sisley
Nadace
Nadace
Nadace
Nadace Sisley-d'Ornano už existuje více než 10 let a od svého založení přispívá k projektům majícím silný vliv na společnost a její prostředí. Svojí činností se snaží přitáhnout pozornost k užitečným aktivitám a trvale je podporovat.
Philippe d’Ornano,
předseda společnosti Sisley
Nadace
Nadace
Další informace
o našich aktivitách
Fondation

Nadace se angažuje v pěti hlavních oblastech, přičemž v každé má jednu konkrétní prioritu:

Solidarita
Pomoc ženám v nouzi
Zobrazit projekty
Zdravotní péče
Zkvalitnění péče v oblasti psychických a duševních nemocí
Zobrazit projekty
Vzdělání
Boj proti předčasnému ukončení školní docházky a podpora začlenění mladých
Zobrazit projekty
Kultura
Rozvoj kulturních projektů jako nástroje začlenění
Zobrazit projekty
Životní prostředí
Podpora biodiverzity
Zobrazit projekty