Sisley i zrównoważony rozwój

Sisley to francuska firma rodzinna, która skupia się na tworzeniu jakościowych produktów, wdrażając jednocześnie długoterminowe planowanie i praktyki przyjazne dla środowiska. 

La Beauté raisonnée

Przyjmując pragmatyczne i spójne podejście, dokładamy wszelkich starań, aby budować reputację naszych produktów i społeczności, jak również tworzyć trwałe relacje z tymi, którzy z nami współpracują. 

Koncepcja rozsądnego piękna skłania nas do ograniczania śladu węglowego i rozwijania wysokiej jakości produktów, ponieważ jedno nie powinno wykluczać drugiego. 


Aby to zrobić, nasza firma pracuje w metodyczny sposób od ponad piętnastu lat, analizując nasz wpływ: od projektowania produktów, przez dystrybucję do pozyskiwania składników i procesu produkcyjnego. Aby to osiągnąć, stworzyliśmy usługi o strukturze modułowej, składające się z zespołów, których ciężka praca i silna motywacja okazały się niezwykle ważne dla naszej misji. W sytuacji, gdy jest to niezbędne, szukamy ekspertów zewnętrznych, rozwijamy nowe wskaźniki, aby mierzyć skuteczność działań i aby zrobić kolejny krok na drodze do osiągnięcia lepszych wyników. Naszym celem jest nieustanne doskonalenie samych siebie.

NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Sisley wytwarza 90% produktów we Francji, a pozostałą część na terenie Europy. 

90% des produits Sisley sont fabriqués en France

Zdajemy sobie sprawę z tego, jaka rolę odgrywamy w różnych regionach, w których jesteśmy obecni i robimy wszystko co w naszej mocy, aby nasz wpływ na środowisko był jak najbardziej neutralny.

ROZSĄDNE BUDOWNICTWO

Marka Sisley Paris dużo zainwestowała we wszystkie swoje zakłady, a zwłaszcza w te, które znajdują się w Paryżu i Saint-Ouen l'Aumône, aby spełnić standardy High Quality Environment (HQE).

Zakłady Sisley posiadają certyfikat HQE.

Certyfikacja HQE opiera się na rygorystycznym podejściu, które skupia się wokół czterech następujących kryteriów: jakość życia zawodowego, odpowiedzialne zarządzanie (w tym rozsądne wykorzystanie zasobów i energii), jak również ograniczanie emisji zanieczyszczeń).


Ośrodek badawczy, administracyjny i logistyczny Saint-Ouen l'Aumône znajdujący się w Val-d'Oise posiada również certyfikat ISO 14001 (kontrola ekologicznej odpowiedzialności), 45001 (zdrowie i bezpieczeństwo w pracy) oraz 22716 (jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych); podobnie jest w przypadku zakładu w Blois.

ENERGIA I KLIMAT

Sisley Paris chce być firmą niskoemisyjną, angażującą się w walkę globalnym ociepleniem, poprzez zapewnienie, że działalność firmy będzie miała pozytywny wpływ na ograniczenie oddziaływania na środowisko.

Autres informations

Od 2011 roku, dzięki inwestycjom i doskonaleniu procesów, obniżyliśmy o połowę ilość energii wymaganej do wytworzenia każdego produktu w naszym zakładzie produkcyjnym Blois.

Autres informations

Ograniczyliśmy również emisję gazów cieplarnianych poprzez wprowadzenie kilku różnych działań:

 Biura: konstrukcja fotowoltaicznego dachu, jednego z największych w regionie Paryża, w zakładzie Saint-Ouen l'Aumône: gwarantujemy oszczędności o wartości 44 ton CO2 rocznie i 100% zużycia energii elektrycznej w biurach. 

Autres informations

Mobilność: wybór floty pojazdów hybrydowych lub elektrycznych, instalacja terminali ładowania aut elektrycznych na parkingach i wdrażanie systemu wideokonferencji.

Różne zakłady: 4000 drzew posadzonych w zakładach Blois i Saint-Ouen l'Aumône.

Gospodarka wodna i ochrona gleby

Autres informations

-22%

Od 2011 roku ograniczyliśmy zużycie wody w zakładach francuskich o 22%, a to dzięki zamkniętym obiegom w zakładach i odzyskiwaniu wody deszczowej. 

Autres informations

+33%

Jednocześnie, zwiększyliśmy ilość siły roboczej o 33%.

Autres informations

100%

100% wody opuszczającej zakład Blois to czysta woda, co zawdzięczamy przetwarzaniu ścieków przez naszą oczyszczalnię.

ZARZĄDZANIE ODPADAMI

80% naszych odpadów zostało odzyskanych w 2019 roku, co stanowi 25% wzrost w porównaniu z 2011 rokiem. 

Autres informations

Nieustannie współpracujemy z naszymi dostawcami, aby tworzyć innowacje i budować nowe kanały do odzyskiwania odpadów. To ma już miejsce w przypadku różnego rodzaju wykorzystywanych przez nas tworzyw sztucznych (PCW, PS PE itd.).

Autres informations

Przyjęliśmy systemowe podejście mające na celu ograniczenie ilości odpadów u źródła dzięki warsztatom poświęconym produkcji i pakowaniu: wykorzystujemy ponownie wszystkie nasze opakowania pośrednie (folie bąbelkowe, kartony itd.). 

Autres informations

Ponadto, dostosowaliśmy nasze dostawy w taki sposób, aby zoptymalizować rozmiar i wypełnienie kartonów wysyłkowych.

Sisley améliore son organisation logistique via l’utilisation d’un format de palette spécifique.

NASZA SIEĆ TRANSPORTU

Poprawiliśmy organizację logistyki

Sisley améliore son organisation logistique via l’utilisation d’un format de palette spécifique.

Dzięki określonemu formatowi palet do transportu poprawiliśmy organizację logistyki, ograniczyliśmy liczbę kontenerów wysyłanych drogą morską i zaoszczędziliśmy 25% CO2 na kontener.


W 2014 roku rozpoczęliśmy przechodzenie z transportu lotniczego na transport morski naszych produktów: w 2019 roku 70% naszych produktów było transportowanych drogą morską, co pozwoliło ograniczyć emisje CO2 średnio o 90%.

OPAKOWANIA

Marka Sisley Paris stosuje opakowania nadające się do recyklingu i dokłada wszelkich starań, aby udoskonalać opakowania przez poszanowanie kryteriów eco-designu :

Les packagings Sisley respectent des critères d'eco-design.

Innowacje w zakresie opakowań, poprawa możliwości w zakresie recyklingu opakowań przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości i szukaniu rozwiązań, które mają mniejszy wpływ na środowisko.


projet SPICE

Współpracujemy z firmami z branży kosmetycznej i uczestniczymy w projekcie "Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics" (SPICE), aby ograniczyć wpływ naszych produktów kosmetycznych na środowisko.

Sisley souhaite s'inscrire dans une démarche commerciale plus responsable.

ZAKUPY

Celem marki Sisley Paris jest realizacja odpowiedzialnej polityki zakupów

Sisley souhaite s'inscrire dans une démarche commerciale plus responsable.

Aby to osiągnąć, staramy się budować długoterminowe relacje z naszymi partnerami oraz szukać uczciwej równowagi ekonomicznej. Naszym celem jest umożliwienie wszystkim odniesienia sukcesu przy jednoczesnej ochronie środowiska. 


Nasi dostawcy są w samym sercu naszego projektu i współpracujemy z nimi, nieustannie wprowadzając udoskonalenia. 


Dzięki świadomości naszego wpływu działamy w oparciu o zasoby pozyskiwane w odpowiedzialny sposób, troszcząc się o lokalną tkankę ekonomiczną, chroniąc środowisko poprzez ograniczenie emisji CO² (transport, eco-design...) i zachowując bioróżnorodność.


Sisley otacza się rzetelnymi i zaangażowanymi graczami, którzy wspierają wzrost firmy i wybiera ich zgodnie z naszymi oczekiwaniami w zakresie CSR. Oceniamy ich co roku z uwzględnieniem kryteriów społecznych, środowiskowych i etycznych (narzędzie Ecovadis i audyty wewnętrzne lub zewnętrzne).

JAKOŚĆ ŻYCIA ZAWODOWEGO

Każdy z naszych zakładów został zaprojektowany z uwzględnieniem krajobrazu i estetyki

które oferują pracownikom jasne środowisko do pracy, sprzyjające zmianom.


Razem z naszymi zespołami uważnie przyjrzeliśmy się naszym stacjom roboczym i zaprojektowaliśmy je z uwzględnieniem zasad ergonomii, izolacji akustycznej oraz przestrzeni na biurka.


Oferujemy usługi mające pomóc naszym pracownikom w poprawie ich codziennego życia: przyjazna przestrzeń i zajęcia sportowe w zakładzie Saint-Ouen l'Aumône; konsjerż w trzech zakładach we Francji; codzienna dystrybucja koszów ze świeżymi i suszonymi owocami; program artystyczny i kulturalny w zakładzie Trois Cinq Friedland: (https://www.sisley-paris.com/fr-FR/trois-cinq-friedland/)

WIELKIE GESTY I MAŁE CZYNY

Ponieważ każde działanie jest ważne, zainstalowaliśmy niezbędny sprzęt, aby ograniczyć nasz codzienny wpływ na środowisko: 

Oświetlenie z czujnikiem ruchu w biurach, oświetlenie LED w przestrzeni do pracy, wspólne kopiarki mające zapobiec marnowaniu papieru i wspierać recykling.

Ponadto, w zakładzie Saint-Ouen z pomocą pszczelarza zainstalowaliśmy ule i mamy owce, które pasą się na naszych zielonych "eko-pastwiskach".


Pracownicy Sisley nie tylko uczestniczą w ograniczaniu odpadów po tworzywach sztucznych poprzez używanie kubków i butelek wielorazowego użytku zamiast plastikowych butelek jednorazowych, ale również korzystają z zainstalowanych fontann z wodą. Zrezygnowaliśmy również z plastikowych sztućców w naszych stołówkach.