Większość produktów Sisley jest wytwarzana we Francji. Większość produktów Sisley jest wytwarzana we Francji.

Sisley i środowisko

Od ponad 20 lat Sisley prowadzi systematyczne działania mające na celu ograniczanie wpływu naszej działalności na środowisko w całym procesie produkcyjnym, od pozyskiwania składników aż po opracowywanie koncepcji produktów. Przygotowaliśmy plan działania na lata 2025–2030, który określa krótko- i długoterminowe cele w tym zakresie, oparte na trzech głównych filarach.

Sisley to francuska firma rodzinna, która produkuje wysokiej jakości produkty kosmetyczne, dążąc jednocześnie w zaplanowany i stale udoskonalany sposób do ograniczania wpływu swojej działalności na środowisko.

OGRANICZANIE WPŁYWU naszej działalności na środowisko

Rozwój firmy wiąże się z codzienną pracą naszych zespołów na rzecz ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko w obszarach takich jak zużycie energii i wody, gospodarowanie odpadami czy logistyka.

W zakładach produkcyjnych Sisley stosowane są najnowsze technologie w zakresie izolacji i oszczędzania energii

Zużycie energii

W zakładach produkcyjnych Sisley, które spełniają rygorystyczne wymogi norm ISO 45001, ISO 14001 i HQE, stosowane są najnowsze technologie w zakresie izolacji i oszczędzania energii. W ramach długoterminowych inwestycji, mających na celu ograniczenie zużycia energii, dokonano zakupu urządzeń mniej energochłonnych i zoptymalizowano oświetlenie, dzięki zastosowaniu technologii LED i czujników ruchu.

Sisley stosuje innowacyjne rozwiązania na rzecz bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami i recyklingu odpadów

Gospodarowanie odpadami

Wychodzimy z założenia, że najlepsze odpady to takie, które w ogóle nie powstają. Dlatego też stosujemy praktyki mające na celu ograniczanie ilości odpadów u źródeł (stosowanie wypełniaczy wielokrotnego użytku, takich jak papier nacinany, kartony), zapewniając jednocześnie odzyskiwanie pozostałych odpadów (recykling materiałów reklamowych...). We współpracy z naszymi partnerami staramy się nieustannie szukać nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów (recykling plastiku, szkła, etykiet...).

Równocześnie eksperymentujemy z nowymi, bardziej zrównoważonymi środkami transportu, np. poprzez wybieranie transportu kolejowego lub udział w inicjatywach na rzecz zerowej emisji netto, takich jak COZEV.

Dystrybucja i transport

Większość produktów Sisley jest wytwarzana we Francji. Jako marka o zasięgu międzynarodowym, wysyłamy nasze produkty do ponad 100 krajów na całym świecie. W związku z tym nieustannie mierzymy się z wpływem transportu na środowisko. Po dziesięciu latach pracy nad ograniczaniem dostaw lotniczych i przechodzeniem na transport morski, transport lotniczy stanowi dziś niespełna 15% naszych dostaw. Równocześnie eksperymentujemy z nowymi, bardziej zrównoważonymi środkami transportu, np. poprzez wybieranie transportu kolejowego lub udział w inicjatywach na rzecz zerowej emisji netto, takich jak COZEV (Cargo Owners for Zero Emission Vessels – inicjatywa na rzecz zerowej emisji w transporcie morskim).

TWORZENIE INNOWACJI w sposób zrównoważony i odpowiedzialny

W Sisley uważamy, że ochrona środowiska i innowacje są ze sobą ściśle powiązane, zarówno na poziomie zakładów produkcyjnych, jak i samych produktów. W związku z tym analizujemy cykl życia produktów, modyfikujemy opakowania i materiały reklamowe w punktach sprzedaży, aby były bardziej przyjazne dla środowiska, a także inwestujemy w bardziej zrównoważone źródła energii, aby ograniczyć emisję CO2.

Każdy nasz produkt jest opracowywany zgodnie z zasadą 4R: ustalanie optymalnej wagi (Reduce), wykorzystywanie wkładów wymiennych (Recharge), możliwość poddania produktu recyklingowi (Recycle) i zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu (Recycled materials).

Nasze produkty

Każdy nasz produkt jest opracowywany zgodnie z zasadą 4R: ustalanie optymalnej wagi (Reduce), wykorzystywanie wkładów wymiennych (Recharge), możliwość poddania produktu recyklingowi (Recycle) i zastosowania materiałów pochodzących z recyklingu (Recycled materials). Wpływ każdego nowego opakowania na środowisko jest mierzony podczas jego opracowywania przy pomocy narzędzia do analizy cyklu życia SPICE (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics), stworzonego we współpracy z innymi partnerami z branży kosmetycznej.

System fotowoltaiczny o powierzchni 18 000 m², zainstalowany na dachu centrum logistycznego w Val-d’Oise należy do największych tego typu urządzeń w regionie paryskim.

Nasze zakłady

W miarę możliwości Sisley wybiera odnawialne źródła energii. System fotowoltaiczny o powierzchni 18 000 m², zainstalowany na dachu centrum logistycznego w Val-d’Oise należy do największych tego typu urządzeń w regionie paryskim. Pokrywa on w 100% zapotrzebowanie na energię w przestrzeni biurowej. Od 2021 roku nasze zakłady produkcyjne są zasilane biogazem, co pozwoliło zmniejszyć emisję CO2 o 850 ton rocznie. W centrum logistycznym wykorzystywana jest także energia geotermalna.

Zawsze, kiedy to możliwe, Sisley stara się opracowywać innowacyjne materiały z recyklingu lub innych przyjaznych dla środowiska źródeł Zawsze, kiedy to możliwe, Sisley stara się opracowywać innowacyjne materiały z recyklingu lub innych przyjaznych dla środowiska źródeł

Nasza ambicja:

Sisley łączy to, co najlepsze w przyrodzie z zaawansowanymi osiągnięciami naukowymi, aby tworzyć wysokiej jakości produkty kosmetyczne, które są skuteczne i bezpieczne dla konsumentów, a jednocześnie zmniejszać ich wpływ na środowisko, dzięki stosowaniu innowacyjnych, rygorystycznych procesów.

OCHRONA zasobów naturalnych

Sisley stara się chronić zasoby naturalne, zarówno na poziomie lokalnym (w swoich zakładach produkcyjnych), jak i podczas pozyskiwania roślinnych składników aktywnych, współpracując przy tym z lokalnymi społecznościami we Francji i na całym świecie. Sisley prowadzi politykę odpowiedzialnych zakupów na przestrzeni całego łańcucha wartości i utrzymuje ze swoimi partnerami długofalowe relacje.

Sisley nieustannie pracuje nad pozyskiwaniem surowców i prowadzi politykę odpowiedzialnych zakupów na przestrzeni całego łańcucha wartości.

Surowce

W laboratoriach Sisley od ponad czterdziestu lat prowadzone są badania dotyczące roślin. Badania te umożliwiają staranne selekcjonowanie roślin, z których pozyskiwane są składniki aktywne, z poszanowaniem bioróżnorodności i społeczności lokalnych. Nasi partnerzy kierują się takimi samymi zasadami i również są zaangażowani w zrównoważone pozyskiwanie surowców, np. posiadają certyfikat RSPO na składniki pozyskiwane z palm, stosują krótkie obiegi, wykorzystują produkty uboczne z innych branż...

Przykładem może być wyciąg z kwiatów szafranu, kultowy składnik linii Velvet with Saffron Flowers, będący produktem ubocznym w przemyśle spożywczym.

Sisley stara się także zmniejszać zanieczyszczenie wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych, dzięki stacji oczyszczania wody w zakładzie produkcyjnym

Gospodarowanie wodą

Woda należy do kluczowych zasobów i staramy się ograniczać jej zużycie poprzez optymalizację procesów produkcyjnych. W zakładach produkcyjnych Sisley wszystkie urządzenia zostały zaprogramowane tak, by zmniejszać zużycie wody poprzez stosowanie obiegu zamkniętego oraz systemów oczyszczania z dyszami rotacyjnymi i strumieniami pod ciśnieniem. 100% ścieków przemysłowych jest odprowadzana po oczyszczeniu w działającej na terenie zakładu stacji uzdatniania wody, co pozwala ograniczać zanieczyszczanie rzek.

Sisley wspiera działania na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności we Francji i na świecie

Ochrona bioróżnorodności

W swoich zakładach we Francji Sisley prowadzi działania na rzecz ochrony okolicznych gatunków, np. poprzez obecność pszczół, rozwijanie pastwisk ekologicznych, sadzenie endemicznych gatunków roślin i 4000 drzew i krzewów... Sisley wspiera także działania na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności we Francji i na świecie. Tego rodzaju działania prowadzone są np. w okolicy Kajenny w Gujanie, gdzie fundacja Sisley, przy współpracy z lokalnym urzędem ds. ochrony wybrzeża i francuską agencją CIRAD założyła ogród wawrzynowców Sisley, gdzie prowadzone są badania i działania związane z ochroną gatunków roślin pochodzących z Gujany, takich jak kawowiec, kakaowiec, gatunki drzew wywodzące od Cordia alliodora i Bagassa guianensis, a także drzewo różane.

4900 pracowników Sisley na całym świecie pracuje na rzecz ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko.

Zaangażowany personel

4900 pracowników Sisley na całym świecie pracuje na rzecz ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko. Wśród działań podejmowanych na co dzień w naszej organizacji można wymienić: stosowanie w biurach oświetlenia uruchamianego pod wpływem czujników ruchu, ograniczanie oświetlenia w nocy, wspólne kserokopiarki, aby zapobiegać marnowaniu papieru, segregacja, ładowarki do pojazdów elektrycznych na parkingach, gromadzenie deszczówki i wykorzystywanie jej do podlewania terenów zielonych...


W duchu współpracy, tak bliskim naszej marce, pracownicy Sisley mobilizują się wzajemnie do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska. Przykładem tego typu inicjatyw jest Sisley Tree Challenge, czyli coroczne wyzwanie sportowe, w którym biorą udział pracownicy Sisley z całego świata i które służy wspieraniu ochrony środowiska, bioróżnorodności, oceanów i społeczności lokalnych.

Oprócz prowadzenia własnych działań, Sisley wspiera też różne przedsięwzięcia i organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i lokalnych ekosystemów

Sisley dla natury

Oprócz prowadzenia własnych działań, Sisley wspiera też różne przedsięwzięcia i organizacje działające na rzecz ochrony środowiska i lokalnych ekosystemów. Program Sisley dla natury polega na wspieraniu i finansowaniu projektów na rzecz ochrony bioróżnorodności i wychwytywania CO2, a także zwalczania zanieczyszczenia plastikiem.