Sisley

3-5 Friedland

Trois Cinq Friedland
"โอกาสที่เราจะแลกเปลี่ยน ให้ ดู และฟังสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรารัก "
วัฒนธรรม
แห่งศิลปะ

Trois Cinq Friedland - logo

วัฒนธรรม
แห่งศิลปะ

นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2017 Trois Cinq Friedland - ฤดูกาลทางวัฒนธรรมโดย Sisley - มีการถ่ายทอดคุณค่าของ Sisley และแรงบันดาลใจของครอบครัว Ornano สู่สาธารณชนที่หลากหลายมากมาย และยังส่งเสริมการเผชิญหน้าใหม่ระหว่างศิลปะ วัฒนธรรมและการกุศล

ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงปารีส Trois Cinq จัดนิทรรศการสลับการประชุมโต้วาทีและการแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ ทำให้เป็นแหล่งเผยแพร่วัฒนธรรมและมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนโครงการที่รักของมูลนิธิ Sisley-d'Ornano

ที่อยู่:

Sisley Paris - 3 avenue de <2632/>Friedland, Paris 8ème

เวลาเปิดทำการ:

วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 17.45 น. / วันศุกร์ตั้งแต่ 9.30 น. ถึง 12:45 น.

การลงทะเบียนบังคับสำหรับกิจกรรมผ่านทางที่อยู่ 3-5friedland@sisley.fr