กรุณาหมุนหน้าจอของท่านเป็นแนวนอน เพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น

สมัครรับจดหมายข่าวจากซิสเล่ย์ และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษของเรา

โดยป้อนที่อยู่อีเมลของคุณคุณตกลงที่จะรับจดหมายข่าวของซิสเล่ย์
( ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา )

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซิสเล่ย์ มีแนวทางปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนั้น ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยยังคงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอันยั่งยืนไว้เพื่ออนาคต

ศูนย์เพื่อการวิจัยและการดำเนินงาน Saint-Ouen ALMS

กระบวนการของการเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ Double HQE ®

เงื่อนไขในการทำงาน

- ความง่ายดายในการเข้าถึงและความสะดวกสบาย (ก่อสร้างที่จอดรถ, โรงอาหาร และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ )
- ความสบายตา, ออฟฟิศทุกแห่งจะมีแสงสว่างส่องทั่วถึง และเก็บเสียง (พื้นที่มีหน้าต่าง หรือเรือนกระจกที่มีการเข้าถึงของแสงธรรมชาติ มีพาร์ทิชันที่สามารถเคลื่อนย้ายได้, ดูดซับเสียง ฯลฯ )

ทรัพยากร และพลังงาน

- ลดการใช้พลังงาน (ฉนวนกันความร้อนภายนอก, การระบายอากาศ double-flow, การจัดตารางเวลาของความร้อนความเย็นและการระบายอากาศ, กันสาด)
- การลดลงของปริมาณการใช้น้ำ (การจัดการน้ำฝนและกู้คืนสภาพน้ำสำหรับรดน้ำ)
- การเพิ่มประสิทธิภาพของความต้องการของแสง (แสงที่ใช้พลังงานต่ำ, เครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหว ฯลฯ ... )
- การกำจัดของเสียและรีไซเคิล

คุณภาพสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์

- ต้นไม้ 2,000 ต้น ถูกนำมาปลูกในบริเวณอาคาร
- พื้นที่กลางแจ้งที่สวยงาม, การลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง
- ที่จอดรถออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อสายตา
- หลังคาปลูกต้นไม้คลุม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- การติดตั้งกันสาดกันความร้อน ณ บริเวณทางเข้าอาคารทุกจุด


* ผ่านการรับรองของ HQE DOUBLE CERTIFICATION®

ศูนย์เพื่อการวิจัยและการพัฒนาของซิสเล่ย์ Saint- Ouen Alms เปิดตัวในเดือนมกราคม 2011 เป็นสถาบันแรกในฝรั่งเศสที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสูงของ HEQ ทั้งด้านสำนักงาน และคลังสินค้า


* สถานีพลังงานแสงอาทิตย์

Saint - Ouen Alms ได้ติดตั้งหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของแม่น้ำลัวร์ ครอบคลุมพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร โดยระบบพลังงานบนหลังคาของคลังสินค้ามีการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย EDF (Energy de France power company) และมีระบบกันซึมและการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบบูรณาการ: ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 6556 โมดูล

การผลิตพลังงานที่คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 726 เมกะวัตต์ ต่อ ปี ครอบคลุม 100% ของการใช้พลังงานที่ใช้ภายในสำนักงาน (และ 25% ของการใช้พลังงานทั้งหมด), ลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ 44 ตันต่อปี


* ศูนย์การผลิต FRANCOS ที่เมือง Blois

โรงงาน ณ เมือง Blois ออกแบบตามมาตรฐานสูงสุดของการควบคุมคุณภาพ ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรปและอเมริกา และได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในโรงงานอันทันสมัยที่สุดในรุ่นเดียวกัน ความมุ่งมั่นนี้ส่งผลให้ซิสเล่ย์ได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) และ OHSAS 18001 (สุขภาพ, สุขอนามัย, และความปลอดภัย) ยกตัวอย่างเช่นในปี 2011, โรงงานได้ลดการบริโภคน้ำและพลังงานลงเกือบ 9%, มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ถึง 1600 ต้น