ซิสเล่ย์เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตในฝรั่งเศส ซิสเล่ย์เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตในฝรั่งเศส

ซิสเล่ย์และสิ่งแวดล้อม

กว่ายี่สิบปีมาแล้วที่ซิสเล่ย์ทำงานอย่างมีระบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การจัดหาส่วนผสมไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีโครงสร้างขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวสำหรับปี 2568 - 2573 โดยคำนึงถึงสามแกนสำคัญ

ซิสเล่ย์เป็นธุรกิจครอบครัวสัญชาติฝรั่งเศสที่มีแนวทางอันประกอบไปด้วยการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และอยู่ในกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ลด ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของเรา

ในด้านพลังงาน น้ำ การจัดการของเสีย และรวมไปถึงโลจิสติกส์ การพัฒนาของบริษัทเป็นเส้นขนานที่ควบคู่ไปกับการทำงานในทุก ๆ วันของทีมเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอและประสบความสำเร็จ

ไซต์งานของซิสเล่ย์ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดในด้านฉนวนและการประหยัดพลังงาน

การบริโภคพลังงาน

ไซต์งานของซิสเล่ย์ที่มีมาตรฐานการรับรองสูงสุด (ISO 45001, ISO 14001 และ HQE) ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดในด้านฉนวนและการประหยัดพลังงาน มีการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเครื่องจักรที่ใช้พลังงานน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างโดยใช้ LED หรือแม้กระทั่งติดตั้งเครื่องตรวจจับการปรากฏตัวเพื่อจำกัดการใช้พลังงานอีกด้วย

ซิสเล่ย์สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบำบัดและรีไซเคิลของเสียด้วยวิธีที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบสูงสุด

การจัดการของเสีย

ขยะที่ดีที่สุดคือขยะที่ไม่มีอยู่จริง ซิสเล่ย์ดำเนินการเพื่อลดของเสียที่แหล่งกำเนิด (การนำบรรจุภัณฑ์ขั้นกลางกลับมาใช้ใหม่ เช่น แผ่นกันกระแทก กระดาษแข็ง ฯลฯ) และรับประกันการนำของเสียที่ตกค้างกลับมาใช้ใหม่ (การรีไซเคิลสื่อโฆษณา ฯลฯ) ในขณะเดียวกัน บริษัทร่วมกันกับผู้ให้บริการแสวงหาการคิดค้นและการสร้างช่องทางใหม่ในการแปรรูปขยะ (การรีไซเคิลพลาสติก แก้ว วัสดุสำหรับฉลาก ฯลฯ) อย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน ซิสเล่ย์กำลังทดลองใช้การขนส่งที่ยั่งยืนใหม่ ๆ เช่น การขนส่งทางรถไฟ หรือแม้แต่โครงการริเริ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ด้วยโครงการ COZEV

การกระจายสินค้าและการขนส่ง

ซิสเล่ย์เป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตในฝรั่งเศส ในฐานะแบรนด์ระดับนานาชาติที่จัดส่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก บริษัทต้องเผชิญกับผลกระทบจากการขนส่งอยู่ตลอดเวลา หลังจากการทำงานสิบปีด้านการลดการขนส่งทางอากาศ ณ ปัจจุบัน การขนทางช่องทางดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่ถึง 15% ของค่าขนส่งสินค้า โดยเพิ่มเป็นการขนส่งทางทะเลแทน ซิสเล่ย์กำลังทดลองใช้การขนส่งที่ยั่งยืนใหม่ ๆ ควบคู่กันไป เช่น การขนส่งสินค้าทางราง หรือแม้แต่โครงการริเริ่มที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์โดยโครงการ COZEV (Cargo Owners for Zero Emission Vessels หรือเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าที่ปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ - โครงการริเริ่มร่วมกันเพื่อเปลี่ยนจากการขนส่งทางทะเลไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์)

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ

สำหรับซิสเล่ย์แล้ว สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์หรือไซต์งานในส่วนของการวิเคราะห์วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การกำหนดบรรจุภัณฑ์และวัสดุโฆษณาใหม่ ณ จุดขายโดยใช้การออกแบบตามเกณฑ์เชิงนิเวศน์ หรือแม้แต่การลงทุนในพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในแค็ตตาล็อกได้รับการออกแบบโดยใช้แนวทาง “4R” ซึ่งก็คือ การค้นหาน้ำหนักที่เหมาะสม (การปรับลด) ความสามารถในการชาร์จใหม่ ความสามารถในการรีไซเคิล และการใช้วัสดุรีไซเคิล

สำหรับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในแค็ตตาล็อกได้รับการออกแบบโดยใช้แนวทาง “4R” ซึ่งก็คือ การค้นหาน้ำหนักที่เหมาะสม (การปรับลด) ความสามารถในการชาร์จใหม่ ความสามารถในการรีไซเคิล และการใช้วัสดุรีไซเคิล จะมีการวัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโซลูชันบรรจุภัณฑ์ใหม่แต่ละชนิดในระหว่างการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์วงจรชีวิต SPICE (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics หรือโครงการริเริ่มด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสำหรับเครื่องสำอาง) ที่พัฒนาร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ในภาคเครื่องสำอาง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งโดยตรงบนหลังคาของสถานประกอบการโลจิสติกส์ในเขต Val-d’Oise ซึ่งมีพื้นที่18,000 ตม. เป็นหนึ่งในโรงงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในละแวกกรุงปารีส

บนไซต์งานต่าง ๆ

ซิสเล่ย์ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทันทีที่เป็นไปได้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งโดยตรงบนหลังคาของสถานประกอบการโลจิสติกส์ในเขต Val-d’Oise ซึ่งมีพื้นที่18,000 ตม. เป็นหนึ่งในโรงงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในละแวกกรุงปารีส โดยครอบคลุมการบริโภคพลังงานในออฟฟิศ 100% ตั้งแต่ปี 2564 ไซต์งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ปีละ 850 ตัน ไซต์งานโลจิสติกส์ได้รับประโยชน์จากพลังงานที่ได้จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ซิสเล่ย์มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการนำเสนอวัสดุรีไซเคิลหรือจากแหล่งชีวภาพทุกครั้งที่เป็นไปได้ ซิสเล่ย์มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยการนำเสนอวัสดุรีไซเคิลหรือจากแหล่งชีวภาพทุกครั้งที่เป็นไปได้

ความมุ่งมั่นของเราคือ

ผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติเข้ากับวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ความงามที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริโภค และปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการที่มีความต้องการและเป็นนวัตกรรมใหม่ในขณะเดียวกัน

อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ

ซิสเล่ย์กระตือรือร้นที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่น (ในไซต์งานของบริษัท) ในการจัดหาส่วนผสมออกฤทธิ์ที่สกัดจากพืช โดยความร่วมมือกับชุมชนในฝรั่งเศสและทั่วโลก ซิสเล่ย์ดำเนินนโยบายการจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า และแบ่งปันความสัมพันธ์ระยะยาวที่แท้จริงกับพันธมิตร

ซิสเล่ย์ทำงานอย่างต่อเนื่องในการจัดหาวัตถุดิบและสนับสนุนนโยบายการจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า

วัตถุดิบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยซิสเล่ย์มีความเชี่ยวชาญมานานกว่าสี่สิบปีในการศึกษาโลกของพืช โดยคัดเลือกพืชพรรณที่จะใช้สกัดสารออกฤทธิ์อย่างระมัดระวัง และเคารพความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนท้องถิ่นในขณะเดียวกัน พันธมิตรของซิสเล่ย์แบ่งปันความกังวลเดียวกันและมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการริเริ่มอย่างยั่งยืนในการจัดหา โดยได้รับการรับรอง RSPO สำหรับส่วนผสมจากปาล์ม วงจรสั้น การส่งเสริมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ร่วมที่สร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น สารสกัดจากดอกหญ้าฝรั่น ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Velours aux fleurs de Safran ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมอาหาร

ซิสเล่ย์มุ่งมั่นที่จะลดมลพิษน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตผ่านทางการจัดตั้งโรงบำบัดน้ำเสียที่อยู่ในไซต์งาน

การจัดการน้ำ

น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้โดยการลดการบริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต บนไซต์งานการผลิตของซิสเล่ย์ เครื่องจักรได้รับการกำหนดค่าให้ประหยัดน้ำ โดยมีวงจรปิด ระบบทำความสะอาดโดยใช้หัวฉีดแบบหมุนและหัวฉีดแรงดัน น้ำเสียอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมามีความสะอาด 100% เนื่องจากมีการติดตั้งโรงบำบัดในไซต์งาน เพื่อจำกัดมลพิษทางน้ำที่ปลายทาง

ซิสเล่ย์สนับสนุนโครงการที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับนานาชาติและในฝรั่งเศส

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในไซต์งานที่ฝรั่งเศส บริษัทดำเนินการเพื่อรักษาสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ที่นั่น ซึ่งได้แก่ การมีรังผึ้ง การพัฒนาทุ่งหญ้าเชิงนิเวศ การปลูกพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น ต้นไม้และพุ่มไม้ 4,000 ต้น ... นอกจากนั้นแล้ว ซิสเล่ย์ยังสนับสนุนโครงการที่มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับนานาชาติและในฝรั่งเศสอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่กายอานา (Guyana) บนคาบสมุทรคาเยน ซึ่งมูลนิธิซิสเล่ย์ได้สร้าง Jardin Sisley des Lauracéesขึ้นโดยความร่วมมือกับ Conservatoire du Littoral และ CIRAD ซึ่งอุทิศให้กับการศึกษาและการอนุรักษ์พืชมรดกทางวัฒนธรรมของกายอานา เช่น กาแฟ โกโก้ พันธุ์ไม้จาก แซมซีดาร์ (Cordia alliodora) ชานอ้อย (Bagassa guianensis) และไม้ชิงชัน

"พนักงาน 4,900 คนในทั่วโลกเป็นแหล่งพลวัตของการเสนอเพื่อสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไซต์งานให้ได้มากยิ่งขึ้น  "

ทีมงานซิสเล่ย์ที่มุ่งมั่น

พนักงาน 4,900 คนในทั่วโลกเป็นแหล่งพลวัตของการเสนอเพื่อสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไซต์งานให้ได้มากยิ่งขึ้น มีการดำเนินการประจำวันภายในบริษัท อาทิเช่น เครื่องตรวจจับการปรากฎตัวสำหรับไฟในสำนักงาน การลดปริมาณแสงไฟภายนอกในเวลากลางคืน การรวมเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองกระดาษ การคัดแยก ขั้วไฟฟ้าในที่จอดรถ การนำน้ำฝนกลับมาใช้สำหรับรดน้ำในบริเวณพื้นที่สีเขียว เป็นต้น


ทีมงานซิสเล่ย์ร่วมกันระดมกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ นี่คือวัตถุประสงค์ของ Sisley Tree Challenge ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาประจำปีที่ให้ทีมงานในทั่วทุกมุมโลกได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์มหาสมุทร และแม้กระทั่งชุมชนท้องถิ่น

นอกเหนือจากการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว ซิสเล่ย์ยังสนับสนุนโครงการและสมาคมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่นผ่านโครงการต่าง ๆ อีกด้วย

ซิสเล่ย์เพื่อธรรมชาติ

นอกเหนือจากการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว ซิสเล่ย์ยังสนับสนุนโครงการและสมาคมต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่นผ่านทางโปรแกรมต่าง ๆ อีกด้วย โปรแกรมเพื่อธรรมชาติของซิสเล่ย์ส่งเสริมและให้เงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน ตลอดจนโครงการต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติก