เราทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เราทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

Sisley and the Environment

เราดำเนินธุรกิจครอบครัวของเราโดยคำนึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง เราส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนในระยะยาว รวมถึงทุกภาคส่วนที่ร่วมงานกับเรา

การปกป้อง ทรัพยากรณ์ธรรมชาติของเรา

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ซิสเล่ย์ เราลงทุนครั้งใหญ่ในการก่อสร้างสำนักงานหลายแห่งของเราในฝรั่งเศสให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะศูนย์วิจัย สำนักงานบริหาร และศูนย์กระจายสินค้าใน Saint-Ouen-l'Aumone (Val-d'Oise) รวมถึงสำนักงานใหญ่ของเราในกรุงปารีส เพื่อให้ตอบรับกับมาตรฐาน High Environmental Quality (HQE) ซึ่งโปรเจ็กต์ของเราขณะนี้คือการผลักดันให้หน่วยการผลิตและการขนส่งของเรายกระดับสู่มาตรฐานนี้ด้วยเช่นกัน

การรับรองคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับสูงนั้นใช้แนวทางที่เข้มงวด โดยมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์ 4 ประการโดยเฉพาะ : คุณภาพชีวิตในที่ทำงาน ความรับผิดชอบด้านการบริหาร ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และการเคารพต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ซิสเล่ย์ ทุกสถานที่ทำการของเราล้วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่สำนักงาน Saint-Ouen-l'Aumone ของเราได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ด้านการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ISO 45001 ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย เช่นเดียวกับฐานการผลิตของเราที่ Blois

สถานที่ทำงานของซิสเล่ย์ได้รับการออกแบบมาให้มีบรรยากาศที่ทั้งสวยงามและอบอุ่น

ทุกสถานที่ทำงานของเราถูกดีไซน์มาโดยคำนึงถึงบรรยากาศและความสวยงามเพื่อให้พนักงานของเราได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง สดชื่น ส่งเสริมให้ทุกคนได้ทำงานร่วมกัน

พลังงาน

พลังงานที่ยั่งยืนที่สุดคือพลังงานที่ไม่ถูกใช้อย่างสิ้นเปลือง นี่คือความคิดที่เราคำนึงถึงเสมอในเชิงปฏิบัติที่ทุกสำนักงานของซิสเล่ย์

ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา ฐานการผลิตที่ Blois ได้ลดการใช้พลังงานที่จำเป็นต่อการผลิตลงไปครึ่งหนึ่ง เราลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ อาทิ การควบคุมอุณหภูมิ การทำงานของเครื่องจักร ซึ่งเอื้อต่อการประหยัดแก๊สและไฟฟ้า

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของสำนักงานที่ Val-d'Oise กินพื้นที่ถึง 18,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานแสงที่ใหญ่ที่สุดในเขตกรุงปารีสและสามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกการใช้พลังงานในออฟฟิศ

ซิสเล่ย์สนับสนุนการใช้พาหนะไฟฟ้าหรือไฮบริด

เราสนับสนุนให้ทีมและผู้ร่วมงานกับเราใช้ยานพาหนะที่เป็นพลังงานแบบไฮบริดหรือไฟฟ้า เราได้ติดตั้งจุดชาร์จไฟไว้ทุกบริเวณจอดรถ นอกจากนี้ในห้องประชุมยังมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านทาง Video Conference เพื่อลดการเดินทางระหว่างแต่ละสำนักงาน

ตั้งแต่ปี 2021 ไซต์งานของซิสเล่ย์ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ

ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ไซต์งานของเราได้ปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็นจำนวนมาก

ซิสเล่ย์ได้รณรงค์และปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ วัน

สิ่งเล็กๆ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

เราช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านสิ่งเล็กๆ ในชีวิตประจำวันอย่างการติดตั้งสัญญาณตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อเปิดและปิดไฟในออฟฟิศบริเวณที่ไม่ใช้ เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED ในบริเวณที่ทำงาน และเปิดไฟเล็กน้อยด้านนอกในตอนกลางคืน ลดการใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ส่งเสริมการรีไซเคิล ใช้น้ำฝนในการรดน้ำต้นไม้บริเวณโดยรอบสำนักงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

การจัดการทรัพยากรน้ำ

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา พวกเราที่ซิสเล่ย์ลดการใช้น้ำไปถึง 12% ต่อการผลิตสินค้าหนึ่งตันที่ทุกแหล่งผลิตในฝรั่งเศส ในขณะเดียวกันยอดการผลิตที่โรงงานที่ Blois ก็เพิ่มขึ้นถึง 47%


*ต่อตันของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

เครื่องจักรในแหล่งผลิตของเราถูกตั้งไว้ให้ประหยัดน้ำ ด้วยวงจรแบบปิดและระบบทำความสะอาดโดยใช้หัวฉีดแบบหมุนและหัวเจ็ต

ซิสเล่ย์ได้ติดตั้งเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งผลิตใน Blois เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ

จุดบำบัดน้ำที่ไซต์การผลิตในโรงงานที่ Blois ทำการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำ โดยน้ำที่ปล่อยออกมาหลังการบำบัดมีความสะอาดเป็นปกติ

การจัดการขยะ

ที่ซิสเล่ย์ เราทำทุกอย่างเพื่อลดปริมาณขยะไม่ว่าจะด้วยการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ โดย 78% ของขยะที่เกิดจากการผลิตของเราถูกนำมารีไซเคิลทั้งหมดในปี 2019 ซึ่งมากขึ้น 33% ตั้งแต่ปี 2011

ในขั้นตอนการผลิตและการบรรจุสินค้าที่ซิสเล่ย์ เรานำบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่กลับมาใช้ซ้ำ ทั้งกล่องลังหรือบับเบิ้ลห่อสินค้าก่อนขนส่ง

เรานำกล่องลัง หีบห่อและบับเบิ้ลห่อสินค้ามาใช้ซ้ำในขั้นตอนการผลิตและบรรจุสินค้า รวมถึงมีการรีไซเคิลวัสดุต่างๆ เหล่านี้ ณ จุดขาย

ซิสเล่ย์ได้ปรับตัวด้านการใช้วัสดุขนส่ง

เราได้คำนวณขนาดของกล่องสินค้าก่อน วัสดุกันกระแทก รวมถึงกล่องที่บรรจุสินค้าก่อนนำออกไปจัดส่ง

ผู้ผลิตและจัดหาวัตถุดิบของเราต่างร่วมกันนำเสนอวิธีใหม่ๆ ในการลดขยะ

เราติดต่อกับผู้ผลิตและจัดหาวัตถุดิบของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการหารือกันถึงวิธีช่วยลดและนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ของวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติก

การคมนาคม

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของซิสเล่ย์ได้รับการผลิตในฝรั่งเศส ซึ่งในขณะนี้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราก่อมาจากการขนส่งสินค้าจากสำนักงานที่ Saint-Ouen-l'Aumone ซึ่งเรากำลังคิดค้นวิธีที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

ที่ซิสเล่ย์เราสนับสนุนช่องทางการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในทุกครั้งที่ทำได้ เราใช้ช่องทางการคมนาคมและการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2020 เราขนส่ง 80% ของสินค้าเราทางเรือ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยมากถึง 90% และในปี 2021 เราได้จัดตั้งโลจิสติกรูปแบบใหม่อย่างการขนส่งในระบบราง

เราจัดหาทรัพยากรจากท้องถิ่นในทุกที่ที่ทำได้

ซิสเล่ย์ใช้ช่องทางการจัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบจากท้องถิ่นในทุกที่ที่ทำได้ 70% ของผู้ผลิตและจัดหาวัสดุเพื่อการผลิตของเราเป็นบริษัทหรือองค์กรในฝรั่งเศส

ตั้งแต่ปี 2006 ซิสเล่ย์มุ่งเน้นการขนส่งวัตถุดิบทางเครื่องบินให้ได้มากที่สุด

ตั้งแต่ปี 2006 ซิสเล่ย์ได้มีการเพิ่มจำนวนคลังสินค้าร่วมกับบริษัทคู่ค้าทั่วทั้งยุโรปเพื่อลดการใช้เที่ยวบินจัดส่งสินค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เราตระหนักถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในขณะที่เราคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ทั้งในศูนย์วิจัยของเรา รวมถึงชุมชนและพันธมิตรของเราทั้งในฝรั่งเศสและทั่วโลก

ที่สำนักงานของเราที่ Saint-Ouen-l'Aumone เราได้สร้างหลังคาและลานจอดรถของเราให้รักษ์โลกและคำนึงถึงการรบกวนบริเวณโดยรอบ รวมถึงการลดปัญหาน้ำท่วมเมื่อฝนตก

ซิสเล่ย์สนับสนุนโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในฝรั่งเศสและทั่วโลก

ซิสเล่ย์สนับสนุนการทำเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอื่นเพื่อลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ยกตัวอย่างเช่นการใช้สารสกัดจากดอกแซฟฟรอน ส่วนผสมหลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Velvet ซึ่งเราได้นำดอกมาจากอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้เพียงแค่เกสร

ซิสเล่ย์สนับสนุนโครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในฝรั่งเศสและทั่วโลก

ซิสเล่ย์สนับสนุนโครงการทั้งในฝรั่งเศสและทั่วโลกที่จุดประสงค์มีการมุ่งเน้นไปที่การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ มูลนิธีของเราในเมืองกาแยนในจังหวัดเฟรนช์เกียนาได้ทำงานร่วมกับ Coastal Protection Agency และ The French Agricultural Research Center for International Development (CIRAD) เพื่อสร้างสวน Sisley Laurel Garden สำหรับศึกษาและปกป้องพันธุ์พืช

Sisley

Sisley For Nature

จุดประสงค์หลักของเราคือการช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดต่อธรรมชาติโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมอย่าเคร่งครัดเพียงแค่ในพื้นที่ทำงานของเราก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากทุกการปฏิบัติการล้วนมีส่วนที่ทำให้เกิดผลกระทบ นี่คือสาเหตุที่เราได้ริเริ่มโครงการ Sisley For Nature ในปี 2022 เพื่อมอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่คิดค้นมาเพื่อการลดคาร์บอนในอาการ รวมถึงปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในฝรั่งเศส โดยเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าและพาร์ทเนอร์ของเรา

การจำกัดผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สูตรผสมของเรา

ห้องวิจัยของซิสเล่ย์นั้นมีความทันสมัยในเรื่องการค้นคว้าและนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ รวมถึงกลไกการทำงานของผิว ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเราคัดเลือกส่วนผสมบนพื้นฐานของความปลอดภัย ความมีประสิทธิภาพ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซิสเล่ย์ได้ทำการลงทุนในการศึกษาด้านนิเวศน์พิษวิทยา

เราได้ลงทุนเป็นจำนวนมากในการศึกษาวิจัยเกี่ยวว่าวัตถุดิบและส่วนผสมที่เราใช้นั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ซิสเล่ย์มีการใช้นโยบายความยั่งยืนกับผู้จัดหาวัตถุดิบของเรา

เรามีนโยบายเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการบังคับใช้กับเหล่าผู้จัดหาวัตถุดิบของเราเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่ได้มานั้นมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน

ซิสเล่ย์ใช้ช่องทางการจัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบจากท้องถิ่นในทุกที่ที่ทำได้ นั่นทำให้เหล่าบริษัทและชุมชนในฝรั่งเศสคือคู่ค้าคนสำคัญของเราในด้านการจัดหาส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น คุณค่าสกัด Buckwheat ที่มีในสินค้าสกินแคร์และเครื่องสำอางของเราก็ได้มาจากเมล็ดบัควีตที่เติบโตใน Brittany

ซิสเล่ย์ได้ทำการประเมินปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เราประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทในเครือแต่ละแห่งอยู่เสมอ และรับรองว่าเงื่อนไขการทำงานของผู้ผลิตรายใดก็ตามจะได้รับการปฏิบัติอย่างครบถ้วน

ซิสเล่ย์เลือกพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรอง RSPO สำหรับส่วนผสมที่เป็น Palm-Based

เราเลือกพาร์ทเนอร์ที่ได้รับการรับรองจาก RSPO สำหรับส่วนผสมที่มาจากต้นปาล์ม รวมถึงการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งอยู่ในลิสต์ของ CITES และ IUCN

บรรจุภัณฑ์ของเรา

ที่ซิสเล่ย์ เรามุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเรา รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งและ ณ จุดขายโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ซึ่งหมายถึงการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น คิดค้นบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ ในขณะที่ยังควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินค้า

เรามีการวิเคราะห์และประเมิณอย่างสม่ำเสมอว่าบรรจุภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานรักษ์โลกหรือไม่โดยใช้เกณฑ์จาก Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics (SPICE) ที่พัฒนาร่วมกับผู้ผลิตเครื่องสำอางอื่นๆ ในแวดวง

เรามุ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง

เราทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อนำเสนอไอเดียอันล้ำหน้าที่ช่วยทำให้บรรจุภัณฑ์ของเราใช้ทรัพยากรในการผลิตน้อยลง หรือสามารถใช้วัสดุรีไซเคิล หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ให้มากที่สุด

ซิสเล่ย์จำกัดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อลดขยะ

เพื่อลดปัญหาขยะที่จะตามมาจากบรรจุภัณฑ์ของเราให้มากยิ่งขึ้น เราได้จำกัดการใช้กระดาษในการทำเอกสารประกอบ

เราคำนึงถึง 4R ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และ Reincorporate

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Plastic Act ของ Federation of Beauty Companies (FEBEA) ที่ได้วางแผนไว้เมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2021 ถึงการใช้บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซิสเล่ย์ได้คำนึงถึงข้อปฏิบัติ 4R อันได้แก่ Reduce Reuse Recycle บรรจุภัณฑ์ และ Reincorporate นำวัสดุที่ได้จากการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ เช่น พลาสติกและแก้ว กลับมาใช้ใหม่

ความพยายามร่วมกัน

พนักงานที่ทุ่มเท

พนักงานทุกคนของซิสเล่ย์มีบทบาทสำคัญในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พนักงานของซิสเล่ย์มีความทุ่มเทที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการรีไซเคิล

พวกเขาได้นำเสนอวิธีการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการรีไซเคิลกระดาษ ทุกสำนักงานของเรามีการแยกหมวดหมู่การรีไซเคิลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระดาษ การ์ด กล่องเหล็ก แก้ว ฝาพลาสติก แบตเตอรี่ และเศษขยะอื่นๆ

พนักงานของซิสเล่ย์มีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติก

พนักงานของซิสเล่ย์ช่วยลดขยะพลาสติกโดยการดื่มเครื่องดื่มจากแก้วและขวดน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

พนักงานของซิสเล่ย์ได้รับเชิญให้พบปะกับผู้ผลิตอยู่เป็นประจำ

เราสร้างโอกาสให้ทีมของเราได้พบเจอกับเหล่าผู้ผลิตและจัดหาวัสดุให้เราอยู่เสมอผ่านการจัดตั้งตลาดนัดออร์แกนิก รวมไปถึงสร้างการซื้อขายกับคนเลี้ยงผึ้งที่ดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำผึ้งในสวนของเรา

การทำงานร่วมกับทีมจัดหาวัตถุดิบ

ที่ซิสเล่ย์เรารับซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตและชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้าของเราและช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีความสมดุล จุดมุ่งหมายของเราคือเห็นทุกคนประสบความสำเร็จในขณะที่ได้ช่วยเหลือผู้คนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม

70% ของผู้ผลิตของซิสเล่ย์เป็นชาวฝรั่งเศส

70% ของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่จัดหาวัตถุดิบต่างๆ ให้เราล้วนเป็นชาวฝรั่งเศสและผู้คนในท้องถิ่น

เรามีความสัมพันธ์ทางการค้าอันดีกับเหล่าผู้ผลิตของเรายาวนานย้อนไปถึง 10 ปีกับ 69% ของซัพพลายเออร์ และอีก 30% เราร่วมงานกันมากว่า 20 ปี

ซัพพลายเออร์ของซิสเล่ย์เป็นหัวใจหลักของโครงการต่างๆ ในบริษัท

ซัพพลายเออร์ของเราคือหัวใจหลักของสิ่งที่เราทำ ในทุกปีเราจะมีการหารือกันว่าเราจะพัฒนาตัวเองในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมได้อย่างไร โดยเรามีการปรับปรุงและนำเสนอข้อคิดเห็นใหม่ๆ เมื่อจำเป็น

การเคลื่อนไหวในภาคธุรกิจและสังคม

ซิสเล่ย์ร่วมงานกับธุรกิจเครื่องสำอางอื่นๆ ในการวางกลยุทธ์ต่างๆ

ซิสเล่ย์ส่งเสริมการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมในแวดวงความงาม

ซิสเล่ย์ใช้เครื่องมือ SPICE (การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเครื่องสำอาง) , พระราชบัญญัติพลาสติก (แผนปฏิบัติการร่วมที่สามารถใช้งานได้จริงสำหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่ยั่งยืน) และโครงการอื่นๆเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในภาคความงาม