น้ำหอม

ศาสตร์แห่งน้ำหอม

ให้น้ำหอมสื่อถึงของขวัญชิ้นพิเศษ

เอกลักษณ์ซิสเล่ย์

ผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์ การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความสง่างามและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ความหอมโรแมนติค

เสน่ห์หอมละมุนกรุ่นความหรูเอกลักษณ์ของซัวร์ เดอ ลูน ความหอมจากแรงบันดาลใจของแสงจันทร์ ทิ้งเป็นเอกลักษณ์ไม่รู้ลืม

ขวดแก้วคริสตัลใส

ในช่วงเทศกาลพิเศษ โอ ดู ซัวร์ เผยคุณค่าและเสน่ห์ทางงานศิลป์

เสน่ห์ความหอมโรแมนติคของอิเชีย

ภายใต้ความอ่อนละมุนของกลีบกุหลาบ คลี่กลีบบานเผยเอกลักษณ์ความหอมที่คลอเคล้าความสดชื่น เสน่ห์ส่องประกายในทุกท่วงท่า

น้ำหอม ศาสตร์ศิลป์แห่งการรังสรรค์ เฉกเช่นเดียวกับดนตรีและภาพเขียน.
— Isabelle d'Ornano