Sisley και Βιωσιμότητα

Η Sisley είναι μια γαλλική οικογενειακή επιχείρηση που εστιάζει στη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων, εφαρμόζοντας παράλληλα ένα πλάνο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Sisley και Βιωσιμότητα

Με ρεαλισμό και συνέπεια, επιδιώκουμε να χτίσουμε μια καλή φήμη για τα προϊόντα και την κοινότητά μας, καθώς και να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με όλους τους συνεργάτες μας.

Στο πλαίσιο της ευσυνείδητης ομορφιάς, προσπαθούμε να μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και να δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα, καθώς το ένα δεν αναιρεί το άλλο.


Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία μας εργάζεται μεθοδικά πάνω από δεκαπέντε χρόνια για την ανάλυση του περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου: από τον σχεδιασμό των προϊόντων στη διανομή, την προμήθεια των συστατικών και τη διαδικασία παραγωγής. Προκειμένου να το επιτύχουμε, έχουμε αναπτύξει δομημένες υπηρεσίες που αποτελούνται από ομάδες οι οποίες, με τη σκληρή δουλειά και τον έντονο ενθουσιασμό τους, είναι ανεκτίμητης αξίας για την αποστολή μας. Όταν είναι αναγκαίο, απευθυνόμαστε σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αναπτύσσουμε νέους δείκτες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεών μας και τις βελτιώνουμε, ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της εταιρείας μας.

Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌΣ ΜΑΣ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ

Η Sisley παράγει το 90% των προϊόντων της στη Γαλλία και το υπόλοιπο σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η Sisley παράγει το 90% των προϊόντων της στη Γαλλία και το υπόλοιπο σε άλλες χώρες της Ευρώπης

Γνωρίζουμε τον ρόλο που πρέπει να αναλάβουμε στις διάφορες περιοχές όπου έχει παρουσία η εταιρεία μας και αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο όσο το δυνατόν πιο ουδέτερο.

ΒΙΏΣΙΜΑ ΚΤΊΡΙΑ

Η Sisley έχει επενδύσει σημαντικά σε όλες τις εγκαταστάσεις της, ιδιαίτερα σε όσες βρίσκονται στο Παρίσι και τη Saint-Ouen l'Aumône, ώστε να πληρούν τα πρότυπα της πιστοποίησης Περιβάλλοντος Υψηλής Ποιότητας (HQE).

Οι εγκαταστάσεις της Sisley έχουν πιστοποίηση HQE.

Η πιστοποίηση HQE βασίζεται σε μια αυστηρή προσέγγιση που εστιάζει σε τέσσερα κριτήρια: την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής, την υπεύθυνη διοίκηση, τις οικονομικές επιδόσεις και τον σεβασμό για το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της ορθολογικής χρήσης πόρων και ενέργειας, καθώς και της μείωσης των εκπομπών ρύπων).


Τα εργαστήρια, τα διοικητικά γραφεία και η εφοδιαστική πλατφόρμα της Saint-Ouen l'Aumône στο διαμέρισμα Val-d’Oise έχουν, επίσης, πιστοποίηση ISO 14001 (έλεγχος και μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου), 45001 (υγεία και ασφάλεια προσωπικού) και 22716 (ποιότητα και ασφάλεια καλλυντικών προϊόντων), όπως και η μονάδα παραγωγής στο Blois.

Ενέργεια και κλίμα

Η Sisley έχει ως στόχο να γίνει μια εταιρεία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και συμμετέχει στον αγώνα κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξή της έχει θετικά αποτελέσματα στη μείωση του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου.

Autres informations

Από το 2011, χάρη σε επενδύσεις και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών μας, έχουμε μειώσει στο μισό την ποσότητα ενέργειας που χρειάζεται για την παραγωγή κάθε προϊόντος στη μονάδα παραγωγής μας στο Blois.

Autres informations

Έχουμε, επίσης, μειώσει την κατανάλωση αερίων του θερμοκηπίου υλοποιώντας σειρά διάφορων δράσεων: Για τα γραφεία μας: κατασκευή φωτοβολταϊκής οροφής, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες στην περιοχή του Παρισιού, στις εγκαταστάσεις της Saint-Ouen l'Aumône: εξοικονόμηση 44 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, που αντιστοιχούν στο 100% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα γραφεία μας.

Autres informations

Για τις μετακινήσεις: χρήση στόλου υβριδικών ή ηλεκτρικών οχημάτων, εγκατάσταση ηλεκτρικών τερματικών στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και υλοποίηση συστήματος τηλεδιασκέψεων. Στις διάφορες εγκαταστάσεις: φύτευση 4.000 δέντρων στις εγκαταστάσεις του Blois και της Saint-Ouen l'Aumône.

Επεξεργασία υδάτων και διατήρηση εδάφους

Autres informations

Από το 2011, έχουμε μειώσει την κατανάλωση νερού στις γαλλικές μας εγκαταστάσεις κατά 22%, χάρη σε κυκλώματα κλειστού βρόγχου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και στη συλλογή όμβριων υδάτων.

Autres informations

Παράλληλα, το γαλλικό μας εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί κατά 33%.

Autres informations

Το 100% των υδάτων που απορρίπτονται από την εγκατάσταση του Blois είναι καθαρά, ως αποτέλεσμα της επανεπεξεργασίας των λυμάτων από τη μονάδα επεξεργασίας μας.

Διαχείριση αποβλήτων

Το 80% των αποβλήτων μας ανακτήθηκε το 2019, σημειώνοντας αύξηση ύψους 25% από το 2011.

Autres informations

Συνεργαζόμαστε διαρκώς με τους παρόχους υπηρεσιών μας για να καινοτομούμε και να εγκαθιστούμε νέα κυκλώματα ανάκτησης αποβλήτων. Αυτό ισχύει ήδη για τους διάφορους τύπους πλαστικού που χρησιμοποιούμε (PVC, PS, PE κ.λπ.).

Autres informations

Έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση για τη μείωση του όγκου αποβλήτων από την πηγή τους στα εργαστήρια παραγωγής και συσκευασίας μας: επαναχρησιμοποιούμε όλες τις ενδιάμεσες συσκευασίες (αεροπλάστ, χαρτόνι κ.λπ.).

Autres informations

Παράλληλα, έχουμε προσαρμόσει τις διανομές μας, ώστε να βελτιστοποιηθεί το μέγεθος και η πλήρωση των χαρτοκιβωτίων αποστολής.

Η Sisley βελτιώνει την οργάνωση της εφοδιαστικής πλατφόρμας της με τη χρήση συγκεκριμένου τύπου παλέτας.

ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΜΑΣ

Βελτιώσουμε την οργάνωση της εφοδιαστικής μας πλατφόρμας

Η Sisley βελτιώνει την οργάνωση της εφοδιαστικής πλατφόρμας της με τη χρήση συγκεκριμένου τύπου παλέτας.

Ο συγκεκριμένος τύπος παλέτας μεταφοράς που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπει να βελτιώσουμε την οργάνωση της εφοδιαστικής μας πλατφόρμας, να μειώσουμε τον αριθμό των κοντέινερ που αποστέλλονται μέσω θαλάσσης και, με αυτό τον τρόπο, να εξοικονομήσουμε 25% διοξειδίου του άνθρακα ανά κοντέινερ.


Το 2014 αρχίσαμε τη μετάβαση από τις εναέριες στις θαλάσσιες μεταφορές των προϊόντων μας: το 2019, το 70% των προϊόντων μας μεταφέρθηκε μέσω θαλάσσης, με αποτέλεσμα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να μειωθούν κατά 90% κατά μέσο όρο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΕΣ

Η Sisley προτιμά ανακυκλώσιμες συσκευασίες για τις σειρές προϊόντων της και βελτιώνει διαρκώς τις συσκευασίες της σεβόμενη τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού:

Οι συσκευασίες της Sisley πληρούν τα κριτήρια οικολογικού σχεδιασμού.

Καινοτόμες συσκευασίες, βελτίωση της δυνατότητας ανακύκλωσης των συσκευασιών μας, διατηρώντας, παράλληλα, την υψηλή τους ποιότητα, και αναζήτηση λύσεων με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

projet SPICE

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες της βιομηχανίας των καλλυντικών και συμμετείχαμε στο έργο «Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics» (SPICE), για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλυντικών μας προϊόντων.

Η Sisley επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια πιο υπεύθυνη εμπορική προσέγγιση.

ΑΓΟΡΈΣ

Στόχος της Sisley είναι να εφαρμόσει μια πιο υπεύθυνη πολιτική αγορών.

Η Sisley επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια πιο υπεύθυνη εμπορική προσέγγιση.

Για να το πετύχουμε, επιδιώκουμε να αναπτύξουμε ουσιαστικές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους συνεργάτες μας και να βρούμε μια δίκαιη οικονομική ισορροπία. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε στον καθένα τη δυνατότητα να επιτύχει, προστατεύοντας, παράλληλα, το περιβάλλον.


Οι προμηθευτές μας βρίσκονται στο επίκεντρο του έργου μας και συνεργαζόμαστε μαζί τους σε μια διαδικασία διαρκούς βελτίωσης.


Έχοντας επίγνωση του αντίκτυπού μας, προμηθευόμαστε τα συστατικά μας από υπεύθυνες πηγές, φροντίζοντας να αναπτύξουμε τον τοπικό οικονομικό ιστό, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (μεταφορά, οικολογικός σχεδιασμός κ.λπ.) και να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα.


Η Sisley έχει έναν κύκλο αξιόπιστων και αφοσιωμένων συνεργατών για να στηρίζει την ανάπτυξή της, επιλέγοντας εταιρείες που συμμορφώνονται με τις προσδοκίες μας περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αξιολογούνται ετησίως με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά κριτήρια (σύστημα Ecovadis και εσωτερικοί ή εξωτερικού έλεγχοι).

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ

Όλες οι εγκαταστάσεις μας σχεδιάστηκαν με έμφαση στον περιβάλλοντα χώρο και την αισθητική

Ώστε να παρέχουν στους υπαλλήλους ένα φωτεινό εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί τις συνδιαλλαγές.Μαζί με τις ομάδες μας, λάβαμε προσεκτικά υπόψη τους σταθμούς εργασίας και τους σχεδιάσαμε ώστε να είναι εργονομικοί, με ηχομόνωση και με γραφεία και χώρους προετοιμασίας.


Προσφέρουμε υπηρεσίες για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των υπαλλήλων μας: έναν ευχάριστο χώρο και μαθήματα αθλητισμού στις εγκαταστάσεις της Saint-Ouen l'Aumône, θυρωρείο στις τρεις γαλλικές εγκαταστάσεις, εβδομαδιαία διανομή καλαθιών με φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα και ένα καλλιτεχνικό και πολιτισμικό πρόγραμμα στο Trois-Cinq Friedland

ΜΕΓΆΛΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΈΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΊΕΣ

Επειδή κάθε πράξη μετράει, έχουμε εγκαταστήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μειώσουμε το καθημερινό περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα:

Φώτα με ανιχνευτές κίνησης στα γραφεία, λάμπες LED στους χώρους εργασίας και κοινόχρηστα φωτοτυπικά για την αποφυγή σπατάλης χαρτιού και την προώθηση της ανακύκλωσης.


Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις της Saint-Ouen έχουμε δημιουργήσει μελίσσια με τη βοήθεια ενός μελισσοκόμου και έχουμε πρόβατα που «βόσκουν οικολογικά» στους πράσινους χώρους μας.


Οι υπάλληλοι της Sisley δεν συμμετέχουν απλώς στη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων χρησιμοποιώντας κούπες και επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια για να αποφύγουν τα πλαστικά μίας χρήσης, αλλά, παράλληλα, χρησιμοποιούν και τους ψύκτες που έχουν τοποθετηθεί. Έχουν καταργηθεί, επίσης, τα πλαστικά μαχαιροπίρουνα από τις καντίνες μας.