Størstedelen af Sisleys produkter fremstilles i Frankrig. Størstedelen af Sisleys produkter fremstilles i Frankrig.

Sisley og miljøet

Sisley har i over tyve år arbejdet hårdt på at reducere sin miljøpåvirkning gennem hele produktionsprocessen, lige fra indkøb af ingredienser til produktdesign. Virksomheden har udarbejdet en struktureret handlingsplan med kort- og langsigtede mål for 2025-2030 omkring tre hovedprioriteter.

Sisley er en familieejet virksomhed, hvis tilgang er at agere på en organiseret måde i en konstant forbedringsproces med henblik på at skabe skønhedsprodukter af høj kvalitet, samtidig med at deres miljømæssige aftryk mindskes.

REDUCERE miljøpåvirkningen af vores aktiviteter

Når det kommer til energi, vand, affaldshåndtering og logistik, går virksomhedens vækst hånd i hånd med daglige tiltag for løbende og succesfuldt at reducere vores miljøpåvirkning.

Sisleys lokationer drager fordel af de seneste teknologiske udviklinger inden for isolering af energibesparelse

Energiforbrug

Sisleys lokationer er udstyret med de højeste standarder (ISO 45001, ISO 14001 og HQE) og drager fordel af de seneste teknologiske udviklinger inden for isolering af energibesparelse. Der er foretaget langsigtede investeringer for at kunne drage fordel af mindre energikrævende maskiner, optimere belysningen gennem LED-lys og installere bevægelsesfølere for at begrænse energiforbruget.

Sisley innoverer for at behandle og genbruge sit affald på den mest bæredygtige og ansvarlige måde

Affaldshåndtering

Det bedste affald er det, vi ikke skaber. Sisley har iværksat tiltag, der skal reducere mængden af affald fra kilden (genbrug af emballageelementer: bobleplast, pap...), samtidig med at restaffaldet herfra nyttiggøres (genbrug af reklamemedier osv.). Virksomheden søger hele tiden, sammen med sine serviceudbydere, at innovere og iværksætte nye måder at behandle sit affald på (genbrug af plast, glas, etiketter osv.).

Samtidig afprøver Sisley nye bæredygtige transportmåder, såsom jernbanegodstransport men også initiativer med netto nul-emissioner gennem COZEV-projektet

Distribution og transport

Størstedelen af Sisleys produkter fremstilles i Frankrig. Som internationalt brand, der leverer varer i over 100 lande i hele verden, er virksomheden konstant konfronteret med konsekvenserne af sin transportaktivitet. Efter ti års arbejde for at reducere lufttransporten udgør denne transportform nu mindre end 15% af fragten til fordel for søtransporten. Samtidig afprøver Sisley nye bæredygtige transportmåder, såsom jernbanegodstransport, men også initiativer med netto nul-emissioner gennem COZEV-projektet (Cargo Owners for Zero Emission Vessels - et kollektivt initiativ mod en kulstoffri overgang til søtransport)

INNOVERE på en bæredygtig og ansvarlig måde

For Sisley er miljø og innovation tæt forbundet, uanset om det drejer sig om produkter eller lokationer: analyse af produkternes livscyklus, redefinition af salgsemballage og reklamemateriale på salgsstederne ved hjælp af kriterier for miljøvenligt design, men også investering i mere bæredygtige energikilder med henblik på at reducere den forbundne CO2-udledning.

Alle produkterne i kataloget er baseret på princippet om de 4 R'er: Reduce, Refill, Recycle og Reuse

For produkterne

Alle produkterne i kataloget er baseret på princippet om de 4 R'er: Reduce, Refill, Recycle og Reuse. Miljøpåvirkningen af enhver ny emballageløsning måles i løbet af hele dens udvikling ved hjælp af livscyklusanalyseværktøjet SPICE (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics), der er udviklet sammen med andre grupper i kosmetiksektoren.

Solcelleanlægget, der er installere direkte på taget af vores logistikanlæg i Val-d'Oise, har et overfladeareal på 18.000 m² og er et af de største anlæg i Paris-regionen.

På vores anlæg

I det omfang at det er muligt foretrækker Sisley at bruge vedvarende energikilder. Solcelleanlægget, der er installeret direkte på taget af vores logistikanlæg i Val-d'Oise, har et overfladeareal på 18.000 m² og er et af de største anlæg i Paris-regionen. Det dækker 100% af kontorbygningens energiforbrug. De industrielle anlæg har siden 2021 været drevet af biogas, hvilket har gjort det muligt at reducere CO2-udledningen med 850 tons om året. Logistikanlægget drager også fordel af geotermisk energi.

Sisley forpligter sig til at innovere ved at tilbyde genbrugsmaterialer og biobaserede materialer hver gang, det er muligt Sisley forpligter sig til at innovere ved at tilbyde genbrugsmaterialer og biobaserede materialer hver gang, det er muligt

Vores ambition:

Vi kombinerer alt det bedste fra naturen med den mest avancerede videnskab, for at udvikle skønhedsprodukter af høj kvalitet, der både er sikre og effektive for forbrugerne, samtidig med at vi forbedrer vores miljømæssige aftryk takket være krævende og innovative processer.

BEVARE naturressourcerne

Sisley bestræber sig på at beskytte naturressourcerne, både lokalt (på sine lokationer) og i forbindelse med sourcing af aktive ingredienser udvundet af planter, i samarbejde med sine lokalsamfund i Frankrig og rundt omkring i verden. Sisley fører en ansvarlig indkøbspolitik gennem hele værdikæden og har skabt sande, holdbare relationer til sine samarbejdspartnere.

Sisley arbejder konstant med sourcing af sine råvarer og prioriterer en ansvarlig indkøbspolitik i hele sin værdikæde.

Råvarerne

Sisleys forskningslaboratorier har i over fyrre år specialiseret sig i at studere planter, og har omhyggeligt udvalgt de planter hvorfra de aktive ingredienser udvindes, under hensyntagen til den biologiske mangfoldighed og lokalsamfundene. Deres samarbejdspartnere har de samme bekymringer, og har forpligtet sig til en bæredygtig forsyningstilgang: RSPO-certificering af palmebaserede ingredienser, korte forsyningskæder, nyttiggørelse af biprodukter der er skabt af andre brancher osv.

Det er f.eks. tilfældet med ekstrakt af safranblomst, som er den ikoniske aktive ingrediens i Velvet-serien, et biprodukt fra fødevareindustrien.

Sisley forpligter sig til at begrænse spildevandsforureningen i sin produktion ved at installere et rensningsanlæg på stedet.

Vandforvaltning

Vand er et væsentligt element, som vi skal beskytte ved at mindske forbruget og optimere produktionsprocesserne. Maskinerne på Sisleys produktionsanlæg er indstillet til at spare på vandet med lukkede kredsløb, rengøringssystemer med roterende dyser og trykstråler. 100% af det udledte industrispildevand er rent, takket være det rensningsanlæg der er installeret på stedet, for at begrænse vandforureningen nedstrøms.

Sisley støtter projekter, der tager sigte på at bevare miljøet og biodiversiteten, både internationalt og i Frankrig.

Bevarelse af biodiversiteten

Virksomheden gennemfører tiltag på sine anlæg i Frankrig, for at bevare de arter der lever dér: indførsel af bistader, udvikling af miljøvenlig græsning, plantning af endemiske plantearter og 4.000 træer og buske osv. Sisley støtter desuden projekter til bevarelse af miljøet og biodiversiteten, både internationalt og i Frankrig. Det er tilfældet i Fransk Guyana, på Cayenne-halvøen, hvor Sisley Foundation, i samarbejde med Conservatoire du Littoral og CIRAD, har skabt Jardin Sisley des Lauracées, der beskæftiger sig med at studere og beskytte de oprindelige planter fra Guyana, såsom kaffe, kakao, træagtige arter fra Sam ceder (Cordia alliodora), Bagasse (Bagassa guianensis) samt palisander.

De 4.900 Sisley-medarbejdere rundt omkring i verden er en proaktiv kraft, der bidrager til at reducere miljøpåvirkningen fra lokationerne yderligere.

Engagerede Sisley-medarbejdere

De 4.900 Sisley-medarbejdere rundt omkring i verden er en proaktiv kraft, der bidrager til at reducere miljøpåvirkningen fra lokationerne yderligere. Der gennemføres daglige tiltag internt: bevægelsesfølere til belysning af kontorerne, reduktion af udendørs belysning om natten, deling af fotokopimaskiner for at undgå papirspild, sortering, ladestationer på parkeringspladserne, opsamling af regnvand til vanding af grønne områder osv.


Sisleys medarbejdere samarbejder for at støtte miljøsager i en ånd der er specifik for brandet. Det er formålet med Sisley Tree Challenge, en årlig sportsbegivenhed, hvor teams fra hele verden mødes for at støtte bevarelsen af miljøet, biodiversiteten, havene og lokalsamfundene.

Samtidig med sine egne tiltag støtter Sisley, gennem diverse programmer, flere projekter og foreninger, der bidrager til at bevare miljøet og de lokale økosystemer

Sisley for Nature

Samtidig med sine egne tiltag støtter Sisley, gennem diverse programmer, flere projekter og foreninger, der bidrager til at bevare miljøet og de lokale økosystemer. Sisley for Nature-programmet støtter og finansierer projekter til bevarelse af biodiversiteten og kulstofopsamling, samt projekter til bekæmpelse af plastikforurening.