De meeste producten van Sisley worden in Frankrijk gemaakt. De meeste producten van Sisley worden in Frankrijk gemaakt.

Sisley en het milieu

Al meer dan 20 jaar doet Sisley er alles aan om haar ecologische voetafdruk gedurende het hele productieproces te verkleinen, van de inkoop van ingrediënten tot aan de productontwikkeling. Ons gestructureerde actieplan, met doelstellingen op korte en lange termijn voor 2025 - 2030, is opgebouwd rond drie prioriteiten.

Sisley is een Frans familiebedrijf dat pragmatisch en met het oog op voortdurende verbetering hoogwaardige beautyproducten ontwikkelt en er alles aan doet om haar impact op het milieu zo laag mogelijk te houden.

De impact van onze activiteiten op het milieu VERMINDEREN

Op het gebied van energie, water, afvalbeheer en logistiek zetten Sisley en haar medewerkers zich dagelijks in om de impact van de activiteiten op het milieu voortdurend en effectief te verminderen.

De productielocaties van Sisley beschikken over de nieuwste isolatie- en energiebesparende technologieën

Energieverbruik

De productielocaties van Sisley voldoen aan de hoogste certificeringsnormen (ISO 45001, ISO 14001 en HQE) en beschikken over de nieuwste isolatie- en energiebesparende technologieën. Langetermijninvesteringen zijn gedaan in energiezuinige machines en LED verlichting en er zijn aanwezigheidsdetectoren geïnstalleerd om het energieverbruik te verminderen.

Sisley innoveert om haar afval zo duurzaam en verantwoord mogelijk te verwerken en te recyclen

Afvalbeleid

Het beste afval is afval dat niet bestaat. Sisley streeft ernaar haar afval aan de bron te verminderen (hergebruik van tussenverpakkingen: bubbeltjesplastic, karton...) en tegelijkertijd haar restafval opnieuw te gebruiken (recycling van reclamemateriaal...). Samen met haar dienstverleners is Sisley voortdurend op zoek naar innovatieve en alternatieve manieren voor de verwerking van afval (recyclen van plastic, glas, etiketten...).

Daarnaast experimenteert het bedrijf met nieuwe duurzame vormen van transport, zoals vrachtvervoer per spoor en initiatieven voor netto-nul-uitstoot met het project coZEV.

Distributie en transport

De meeste producten van Sisley worden in Frankrijk gemaakt. Sisley is een internationaal merk dat naar meer dan 100 landen wereldwijd levert. Het bedrijf heeft dan ook voortdurend te maken met de impact van transport. Er is tien jaar gewerkt aan de omschakeling van lucht- naar zeevrachttransport: het vrachttransport door de lucht is hierdoor met 15% gedaald. Daarnaast experimenteert het bedrijf met nieuwe duurzame vormen van transport, zoals vrachtvervoer per spoor en initiatieven voor netto-nul-uitstoot met het project coZEV (Cargo Owners for Zero Emission Vessels - een collectief initiatief voor koolstofvrij zeevervoer).

Duurzaam en verantwoord INNOVEREN

Voor Sisley zijn milieu en innovatie nauw met elkaar verbonden, of het nu gaat om haar producten of productielocaties: de levenscyclus van de producten wordt geanalyseerd, verpakkingen en reclamemateriaal voor verkooppunten worden opnieuw ontwikkeld op basis van ecologische criteria, en er wordt geïnvesteerd in duurzamere energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Elk product uit het assortiment wordt ontworpen op basis van de '4 R's': het gewicht van de verpakkingen verminderen (Reduce), Reuse, Recycle en Reincorporate (gerecycled materiaal opnieuw inzetten)

Onze producten

Elk product uit het assortiment wordt ontworpen op basis van de '4 R's': het gewicht van de verpakkingen verminderen (Reduce), Reuse, Recycle en Reincorporate (gerecycled materiaal opnieuw opnieuw inzetten). De impact op het milieu van elke nieuwe verpakking wordt gemeten met behulp van de SPICE-tool (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics). Deze tool werd ontwikkeld in samenwerking met andere bedrijven uit de cosmeticasector.

Met een oppervlakte van 18.000 m² is de fotovoltaïsche energiecentrale op het dak van het logistiek centrum in Val-d'Oise een van de grootste in de regio Parijs.

De productielocaties

Sisley kiest zoveel mogelijk voor het gebruik van hernieuwbare energie. Met een oppervlakte van 18.000 m² is de fotovoltaïsche energiecentrale op het dak van het logistiek centrum in Val-d'Oise een van de grootste in de regio Parijs. Dit systeem voorziet in alle energiebehoeften van de kantoren. Sinds 2021 draaien de productiesites op biogas, waardoor de CO2-uitstoot met 850 ton per jaar wordt verminderd. Het logistiek centrum werkt ook op geothermische energie.

Sisley zet zich in voor innovatie door waar mogelijk gerecyclede materialen of materialen van biologische oorsprong te gebruiken. Sisley zet zich in voor innovatie door waar mogelijk gerecyclede materialen of materialen van biologische oorsprong te gebruiken.

Onze ambitie:

Het beste uit de natuur combineren met de meest geavanceerde wetenschap om hoogwaardige beautyproducten te ontwikkelen die veilig en effectief zijn voor de klant en tegelijkertijd de ecologische voetafdruk verkleinen dankzij vooruitstrevende en innovatieve methodes.


Natuurlijke hulpbronnen BESCHERMEN

Sisley zet zich bij de inkoop van plantenextracten in voor de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, zowel lokaal (op de productielocaties) als in samenwerking met de gemeenschappen in Frankrijk en elders in de wereld. Sisley hanteert een verantwoord inkoopbeleid gedurende de hele waardeketen en onderhoudt langetermijnrelaties met al haar partners.

Sisley hecht veel belang aan de inkoop van haar grondstoffen en streeft voortdurend naar een verantwoord inkoopbeleid gedurende de hele waardeketen.

Grondstoffen

De Onderzoekslaboratoria van Sisley houden zich al meer dan veertig jaar bezig met het bestuderen van planten. Ze selecteren zorgvuldig de planten waaruit de actieve ingrediënten worden geëxtraheerd en houden daarbij altijd rekening met de biodiversiteit en de lokale gemeenschappen. De partners van Sisley delen dezelfde ambities en zetten zich in voor duurzame inkoop: RSPO-certificering voor ingrediënten op palmbasis, korte toeleveringsketens, gebruik van co-producten die door andere industrieën worden gemaakt...

Zo is het extract van saffraanbloemen, het belangrijkste actieve ingrediënt van de lijn Velours aux fleurs de Safran, afkomstig uit de voedselindustrie.

Sisley streeft ernaar de vervuiling door afvalwater tijdens het productieproces te verminderen door de installatie van een eigen waterzuiveringsinstallatie op de productielocatie

Waterbeheer

Water is een cruciaal element dat we moeten beschermen door het verbruik ervan te verminderen en de productieprocessen te optimaliseren. De machines op onze productiesite zijn waterbesparend ingesteld, met gesloten kringlopen en een systeem dat containers reinigt met behulp van roterende straalbuizen en sproeiers. De waterzuiveringsinstallatie op onze productielocatie verwerkt afvalwater om de watervervuiling stroomafwaarts te beperken, waarbij 100% van het geloosde water schoon naar buiten komt.

Sisley steunt projecten die gericht zijn op milieubescherming en biodiversiteit in Frankrijk en elders.

Bescherming van de biodiversiteit

Op haar locaties in Frankrijk onderneemt Sisley actie om de diersoorten die er leven te beschermen: plaatsing van bijenkorven, opzet van 'eco-weiden', aanplant van inheemse plantensoorten en 4.000 bomen en struiken... Bovendien steunt Sisley projecten die gericht zijn op milieubescherming en biodiversiteit in Frankrijk en elders. Op het schiereiland Cayenne in Frans Guyana heeft de Sisley Foundation in samenwerking met de kustwacht en CIRAD (Frans centrum voor landbouwkundig onderzoek voor internationale ontwikkeling) de Jardin Sisley des Lauracées opgericht om de inheemse planten van Guyana te bestuderen en te beschermen, zoals koffie, cacao, houtsoorten van Cedar sam (Cordia alliodora), Bagasse (Bagassa guianensis) en Rozenhout.


De 4.900 medewerkers van Sisley wereldwijd zijn de drijvende kracht om de impact van de productielocaties op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Toegewijde medewerkers

De 4.900 medewerkers van Sisley wereldwijd zijn de drijvende kracht om de impact van de productielocaties op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Intern worden dagelijks acties ondernomen: aanwezigheidsdetectoren in kantoren voor de verlichting, minder buitenverlichting 's nachts, delen van kopieerapparaten om papierverspilling tegen te gaan, afvalscheiding, elektrische oplaadpunten in onze parkeergarages, gebruik van regenwater om groene gebieden te besproeien...


Vanuit een unieke samenwerkingsgeest slaan de teams van Sisley de handen ineen voor de ondersteuning van milieudoelen. Zoals voor de Sisley Tree Challenge, een jaarlijks sportevenement waaraan teams van over de hele wereld deelnemen, om het behoud van het milieu, de biodiversiteit, de oceanen en de lokale gemeenschappen te ondersteunen.

Behalve haar eigen acties steunt Sisley via verschillende programma's projecten en organisaties die zich inzetten voor het behoud van het milieu en lokale ecosystemen

Sisley For Nature

Behalve haar eigen acties steunt Sisley via verschillende programma's projecten en organisaties die zich inzetten voor het behoud van het milieu en lokale ecosystemen. Het Sisley for Nature programma ondersteunt en financiert projecten voor het behoud van biodiversiteit en voor koolstofafvang, evenals projecten tegen plasticvervuiling.