กรุณาหมุนหน้าจอของท่านเป็นแนวนอน เพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น

สมัครรับจดหมายข่าวจากซิสเล่ย์ และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษของเรา

โดยป้อนที่อยู่อีเมลของคุณคุณตกลงที่จะรับจดหมายข่าวของซิสเล่ย์
( ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา )

มูลนิธิซิสเล่ย์

มูลนิธิแห่งฝรั่งเศส ซิสเล่ย์ - ดอร์ นาโน ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 สำหรับกิจกรรมการกุศลและการสนับสนุนเงินบริจาคต่างๆ จากซิสเล่ย์


ความเป็นปึกแผ่น

สมาคม FATHER GILBERT

สมาคมนี้ก่อตั้งโดยบาทหลวง Guy Gilbert "นักบุญของเหล่าอันธพาล" เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี สำหรับเป็นสถานพักพิงให้เยาวชนที่มีปัญหาจากหลากหลายพื้นฐานครอบครัว ในพื้นที่ Bergerie du Faucon ด้วยวัตถุประสงค์เพือคืนเยาวชนเหล่านั้นสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน, เลี้ยงสัตว์ และได้รับการศึกษา ในปี 2011 มูลนิธิซิสเล่ย์ได้สนับสนุนเงินทุนในการฟื้นฟูและซ่อมแซมอาคารหลักของสมาคม ที่ Bergerie du Faucon เพื่อให้สมาคมสามารถดำเนินการเพื่อสังคมต่อไปได้

>(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม)


.

NATURE AND ADVENTURE

สมาคมนี้ ก่อตั้งขึ้นโดย Didier Van Hofe ครูในโรงเรียนมัธยม Lycée แห่ง Gennevilliers มีพันธกิจหลักในการเปิดโลกทัศน์สำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และพิการทางร่างกาย โดยจัดทริปทัศนศึกษาสู่ภาคเหนือของฝรั่งเศส มูลนิธิซิสเล่ย์ให้การสนับสนุนการเดินทางเหล่านี้เป็นเวลา 4 ปี โดยทริปสุดท้ายได้จัดการเดินทางไป ที่ Tierra del Fuego

>(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม)


.

KIDS COMPANY

ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 , พันธกิจของ KIDS COMPANY คือการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในกรุงลอนดอน มอบโอกาสให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในศูนย์ที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ครอบคลุมสมบูรณ์แบบ : สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์, การบำบัดสภาพจิต พร้อมทั้งคลาสเสริมการเรียนรู้ต่างๆ (โยคะ,ละคร, เต้นรำ, ฯลฯ) ในปี 2012 มูลนิธิซิสเล่ย์ ได้สนับสนุนเงินทุนเพื่อการดำเนินงานของหนึ่งในศูนย์เหล่านี้ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานซิสเล่ย์หลายคนจากสหราชอาณาจักรได้มีส่วนร่วมในฐานะจิตอาสา

>(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม)


.

SUMBA FOUNDATION

มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคมาลาเรีย, ทุพภิกขภัย ความยากจน และภาวะทุพโภชนาการ ในเมืองซัมบ้าอันทุรกันดารของประเทศอินโดนีเซียมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมูลนิธิซิสเล่ย์ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์แด่สถานีพลังงานไบโอดีเซล และรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง รวมถึงโปรแกรมอาหารฉุกเฉินในโรงอาหารสำหรับเด็ก 300 คนในช่วงหลายปีหลัง แต่ละโครงการเหล่านี้ล้วนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากมูลนิธิซิสเล่ย์

(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ)


สุขภาพ

ELISABETH D’ORNANO ASSOCIATION

สมาคมสัญชาติสเปน ที่ก่อตั้งขึ้นโดย Elisabeth d’Ornano เพื่อจัดทำและพัฒนาโมดูลจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ปกครอง ครู และกุมารแพทย์ ในเรื่องความผิดปกติของความสนใจและอาการสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่น พร้อมเสนอวิธีการรักษาความผิดปกติเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ โมดูลถูกจัดทำเป็น 3 ภาษา และเผยแพร่อยู่ในเว็บไซท์ของสมาคมฯ อีกทั้งยังมีการประชุมและการฝึกอบรมในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมูลนิธิซิสเล่ย์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

>(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม)


.

FRANCO-ASIAN MEDICAL ASSOCIATION

สมาคมแห่งนี้ได้ต่อสู้เป็นเวลาหลายปี เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้ยากไร้ในประเทศเมียนมาร์ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี โดยสนับสนุนโรงพยาบาล 11 แห่ง และ 19 ศูนย์ดูแลทางการแพทย์ ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2012 มูลนิซิสเล่ย์ยังได้มีบทบาทดูแลการดำเนินงานของศูนย์การดูแลทางการแพทย์ในประเทศเมียนมาร์

>(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม)


.

LOOK GOOD, FEEL BETTER

โครงการที่ออกแบบเพื่อกลุ่มผู้ป่วยสตรีที่เข้ารับการรักษาโรคมะเร็ง โดยเชื้อเชิญเหล่าอาสาสมัครจากแวดวงความงาม ร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจ "มอบวิสัยทัศน์เชิงบวกให้กับสตรีในช่วงเวลาพักฟื้น" และให้การสนับสนุนเครื่องสำอาง และบริการทรีตเมนท์ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

>(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม)


.

SISLEY- JÉRÔME LEJEUNE INTERNATIONAL PRIZE

สมาคม Jérôme Lejeune ให้การเยียวยาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะสมองเสื่อมทางพันธุกรรม โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักด้านเงินทุนในการวิจัยด้านนี้ของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนรางวัลนานาชาติ Sisley-Jérôme Lejeune International Prize เพื่อการค้นคว้ารักษา โดยในปี 2010 ได้มอบรางวัลนี้ให้กับศาสตราจารย์ Mara Dierssenn ชาวสเปน และ ศาสตราจารย์ William Mobley ชาวอเมริกัน ในปี 2011

>(ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม)


.

FUNDS FOR PALLIATIVE CARE – THE RESEARCH OF DOCTOR ANNE AUVRIGNON

ที่ RIFHOP (เครือข่ายด้านโลหิตวิทยาและเนื้องอกในเด็ก) แพทย์หญิง Anne Auvrignon ได้พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อประคับประคองกลุ่มเด็กซึ่งได้รับความบอบช้ำจากโรคร้ายแรงโดยเฉพาะ โดยยกระดับการดูแลพวกเขาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มูลนิธิซิสเล่ย์เป็นผู้สนับสนุนโครงการวิจัยเฉพาะทางซึ่งได้แล้วเสร็จในปี 2013 ผ่านรูปแบบกองทุนการรักษาแบบประคับประคองในเด็ก และจะดำเนินการขยายผลสู่โครงข่ายโรงพยาบาลอื่นๆ ในฝรั่งเศส (ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ)


* การศึกษา

“UN AVENIR ENSEMBLE” [“A Future Together”] ASSOCIATION

จากการนำของ Grand Chancery of the Legion of Honor มูลนิธินี้ได้รวบรวมกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายซึ่งผ่านการคัดเลือกจากแต่ละโรงเรียน โดยสนับสนุนทั้งทุนการศึกษา และให้การดูแลอย่างต่อเนื่องนับจากชั้นปีแรกจวบจนเริ่มต้นการทำงาน ในช่วง 3ปีที่ผ่านมา มูลนิธิซิสเล่ย์มีพี่เลี้ยงอาสา 6 คนซึ่งเป็นพนักงานในบริษัทและเป็นสมาชิกสมาคมซิสเล่ย์

> (ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม)


.

INSEAD BUSINESS SCHOOL

เป็นเวลา 15 ปีที่ซิสเล่ย์ ซึ่งปัจจุบันคือมูลนิธิซิสเล่ย์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชาวโปแลนด์ที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันธุรกิจ INSEAD ซึ่งโปรแกรมการสนับสนุนนี้จะคัดเฉพาะนักเรียนที่มีคุณภาพซึ่งผ่านการคัดสรรของโรงเรียนว่าเหมาะสมแล้วเท่านั้น

> ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INSEAD


วัฒนธรรม

RESTORATION OF FRESCO ON DOME OF NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION (PARIS)

มูลนิธิซิสเล่ย์ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส, มูลนิธิ Patrimoine และกรุงปารีส จับมือกับเจ้าของพื้นที่ ร่วมกันซ่อมแซมภาพฝาผนังบริเวณโดมของโบสถ์ Notre-Dame de l’Assomption ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีส ณ เลขที่ 263 ถนน Saint Honoré โบสถ์นี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น church of the Poles of Paris ในปี 1844 ภาพจิตรกรรมบนผนังวิหาร ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง ในศตวรรษที่ 17 โดย Charles Delafosse ศิษย์ของ Le Brun และนักออกแบบจิตกรรมบนโดมของ Invalides และโบสถ์ Château de Versailles ทั้งนี้ มูลนิธิซิสเล่ย์สนับสนุนเงินทุนบูรณะคิดเป็นครึ่งหนึ่งโครงการทั้งหมดซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในพฤศจิกายน 2013

> ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม


.

FUNDING OF A BELL FOR THE NOTRE DAME DE PARIS CHIME

สำหรับวันครบรอบ 850 ของวิหาร Notre Dame แห่งปารีส ระฆังโบสถ์ซึ่งถูกรื้อถอนบางส่วนระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสจะได้รับการสร้างขึ้นให้เหมือนเดิม ประกอบด้วย ระฆังโบสถ์ 6 ใบและระฆังขนาดใหญ่อีก 2 ลูก มูลนิธิซิสเล่ย์มอบกองทุนสนับสนันการสร้างระฆัง Benoit-Joseph ซึ่งผลิตที่โรงงานถลุง Cornille Havard -ตั้งอยู่ใน Manche (แคว้น Normandy) โดยได้ทำพิธีตีระฆังเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่เสาร์ 23 มีนาคม 2013

> ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม


.

FESTIVAL DE NOHANT (INDRE)

ในช่วงปี 2011-2012 มูลนิธิซิสเล่ย์ เป็นผู้สนับสนุนในฐานะหุ้นส่วนของงานเทศกาล Nohant ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 1967 เป็นต้นมา โดยเทศกาลนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือการนำเอาพื้นที่ยุ้งฉาง ของ Georges Sand มาใช้จัดแสดงผลงานของศิลปินผู้มีชื่อเสียงเพื่อเชิดชูแนวคิดศิลปะแบบ romanticism ผ่านดนตรีและวรรณกรรม

> ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม


.

POUR QUE L\'ESPIRIT VIVE

"Pour Que l’Esprit Vive" ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปินและผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะให้ได้ใช้ชีวิตตามความฝัน ในปี 2012 มูลนิธิซิสเล่ย์สนับสนุนเทศกาลศิลปะ ที่ Abbaye de la Prée (Indre) และนำรายได้จากงานดังกล่าว มอบบริจาคต่อในโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์

> ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการอื่นๆของซิสเล่ย์

LA BEAUTE IENT DE NOS QUARTIERS

มูลนิธิซิสเล่ย์ได้สนับสนุนเงินทุน และมีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทางด้านเครื่องสำอางและความงาม ร่วมกับเขตและหอการค้าแห่ง Val-d’Oise ซึ่งมีศูนย์ค้นคว้าวิจัยของเป็นของตนเอง ในช่วงระหว่างปี 2012-2013 เปิดโอกาสให้ผู้หญิง 12 คนจากเขตด้อยโอกาสที่ได้รับเลือกจากความมุ่งมั่นและศักยภาพในการพัฒนาตนสู่ความสำเร็จได้เข้าร่วมโครงการภายใต้โปรแกรมที่ซิสเล่ย์สร้างสรรค์ขึ้น โดยภายใน 1 ปี โครงการนี้สามารถสร้างบุคลากรมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง