กรุณาหมุนหน้าจอของท่านเป็นแนวนอน เพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น

สมัครรับจดหมายข่าวจากซิสเล่ย์ และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษของเรา

โดยป้อนที่อยู่อีเมลของคุณคุณตกลงที่จะรับจดหมายข่าวของซิสเล่ย์
( ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา )

ฟิโต-คอสเมโทโลจี

ฟิโต-คอสเมโทโลจี แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามจากคุณค่าสกัดของพืชธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการทำงานส่งเสริมกันของแต่ละส่วนผสม

คุณค่าสกัดจากพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการบำรุงเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ซิสเล่ย์นำความเชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งฟิโตคอสเมโทโลจีมาใช้คัดสรรส่วนผสมแต่ละชนิดเหล่านั้นให้สามารถทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันให้เหนือระดับยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความเป็นเลิศในการดูแลแก้ปัญหาผิวในแต่ละด้านอย่างแท้จริง


.

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่มนุษย์วิวัฒนาการ และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยเก็บเกี่ยวคุณประโยชน์นานัปการจากพืชมาใช้ในการดำรงชีพ, รักษาโรค รวมถึงนำมาใช้ปกป้องและประทินผิวพรรณให้งดงาม

ซิสเล่ย์ ตระหนักรู้ว่าพืชธรรมชาติคือแหล่งทรัพยากรอันสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกๆ ด้าน จึงมุ่งมั่นบุกเบิกและสร้างสรรค์เทคโนโลยี "ฟิโต-คอสเมโทโลจี" ขึ้น เพื่อนำความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์มาใช้คัดสรรคุณประโยชน์อันน่าอัศจรรย์ของพืชธรรมชาติ สร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เพื่อปรนนิบัติ ปรับปรุง บำรุง และปกป้องผิวพรรณ รวมทั้งมอบกลิ่นหอมที่แสนรื่นรมย์

แตกต่างอย่างเหนือระดับ : เพื่อให้ได้มาซึ่งสูตรผสมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซิสเล่ย์ใช้มาตรฐานสูงสุดอันเข้มงวด ในการคัดสรรพืชมาประกอบขึ้นเป็นส่วนผสม นับตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ที่ดีที่สุด, เลือกใช้เฉพาะส่วนของพืชที่สามารถให้คุณค่าในการดูแลผิวแต่ละด้านได้เข้มข้นที่สุด, ต้องเป็นพืชจากแหล่งต้นกำเนิดที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประเทศ,ทวีป หรือมุมใดของโลก และเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาอันเฉพาะเจาะจงที่พืชนั้นๆ สมบูรณ์เต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าการบำรุงสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสกัดขึ้นได้

ในฐานะผู้บุกเบิกการใช้พืชธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ซิสเล่ย์ มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในศาสตร์การบำรุงจากธรรมชาติ ละเมียดละไมในทุกรายละเอียด อันได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะ, สัดส่วนที่เหมาะสม และประสิทธิภาพการทำงานที่สอดคล้องไปกับกระบวนการธรรมชาติของผิว องค์ความรู้เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทุกขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นับจากคัดเลือกส่วนผสมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติทางชีวภาพและการทำงานสอดคล้องกับผิวอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการนี้สามารถใช้เวลาหลายปี เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ทีมนักวิจัยซิสเล่ย์จะค้นคว้าต่อเนื่องเพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมแต่ละชนิด และออกแบบให้ทุกส่วนผสมสามารถเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน ผลักดันศักยภาพการบำรุงให้สามารถทำงานราบรื่นเป็นหนึ่งเดียวกับผิว มอบผลลัพธ์ที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่องยาวนาน

เอสเซนเชียล ออยล์

ซิสเล่ย์ เอสเซนเชียล ออยล์ คือ น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ที่สกัดจากพืชธรรมชาติซึ่งสกัดด้วยเทคโนโลยีการกลั่น เพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยเข้มข้น บริสุทธิ์ที่สุดในวงการความงาม จึงทรงพลังในการเสริมประสิทธิภาพของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกับผิวพรรณได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น