กรุณาหมุนหน้าจอของท่านเป็นแนวนอน เพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น

สมัครรับจดหมายข่าวจากซิสเล่ย์ และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษของเรา

โดยป้อนที่อยู่อีเมลของคุณคุณตกลงที่จะรับจดหมายข่าวของซิสเล่ย์
( ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา )

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์


การแจ้งเตือนทางกฏหมาย

นโยบายคุกกี้

 

www.sisley-paris.com/th-TH เป็นเว็บไซต์ของบริษัท ซี.เอฟ.อี.บี. ซิสเล่ย์ (c.f.e.b. SISLEY) ซึ่งเป็นบริษัทประเภทจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้น มีทุนเรือนหุ้นจำนวน 1,000,000 ยูโร สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 16 อเวนิว จอร์จ ไฟว์ 75008 ปารีส ฝรั่งเศส (3 Avenue de Friedland, Paris, France) จดทะเบียนอยู่ในทะเบียนการค้าและบริษัทแห่งปารีส เลขทะเบียนที่ 722 003 464 (ต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า “ซิสเล่ย์”) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0800 74 3333 (อัตราค่าโทรมาตรฐาน) และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU VAT) เลขที่ 16 722 003 464

 

กรรมการเผยแพร่เว็บไซต์ได้แก่ ลอเรนต์ แชปปุยส์ (Laurent CHAPPUIS) ในฐานะกรรมการดิจิทัล

 

พื้นที่บนเว็บไซต์ (Website Hosting) ให้บริการโดยบริษัท เอ็นบีเอส ซิสเต็ม (NBS System) ซึ่งเป็นบริษัทประเภทจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้น มีทุนเรือนหุ้นจำนวน 203,905 ยูโร สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 140 บูโลวาร์ด ฮัสแมนน์ 75008 ปารีส ฝรั่งเศส (140 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France) จดทะเบียนในทะเบียนการค้าและบริษัทแห่งปารีส เลขทะเบียนเลขที่ B 423 410 901

 

เว็บไซต์รวมทั้งรายการทั้งหมดที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์เป็นสมบัติของ ซิสเล่ย์ เท่านั้น ห้ามมิให้เผยแพร่ ดัดแปลง ส่งผ่านข้อมูล หรือทำซ้ำ ซึ่งเว็บไซต์ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่ารูปแบบใดๆโดยเด็ดขาด ห้ามมิใช้การเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น (ไฮเปอร์ลิงค์)  เข้ากับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ซิสเล่ย์

 

ซิสเล่ย์ ยังเป็นเจ้าของยี่ห้อ ซิสเล่ย์ ที่จดและบันทึกทะเบียนไว้โดยชอบ ห้ามมิให้ใช้ยี่ห้อใดๆของ ซิสเล่ย์ และห้ามทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และอุตสาหกรรมสมบัติของ ซิสเล่ย์

 

ซิสเล่ย์ จะไม่รับผิดชอบทุกอย่างสำหรับปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือความล้มเหลวในการติดต่อสื่อสารใดๆ