กรุณาหมุนหน้าจอของท่านเป็นแนวนอน เพื่อการแสดงผลที่ดียิ่งขึ้น

สมัครรับจดหมายข่าวจากซิสเล่ย์ และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษของเรา

โดยป้อนที่อยู่อีเมลของคุณคุณตกลงที่จะรับจดหมายข่าวของซิสเล่ย์
( ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา )

ภาษาไทย

Removing make-up is the first key step in your beauty routine, but you need to be sure you choose the right make-up remover...

W e've all forgotten to remove our make-up from time to time,

but eliminating make-up, impurities, traces of pollution, and excess sebum accumulated throughout the day is essential for preserving the radiance and youth of your skin.

Discover which make-up remover is best for you depending on your skin type and the time you have available.

There's a make-up remover for every skin type
Sisley Make-Up Remover Skin Care: formulas enriched with plant extracts that are as enjoyable to use as they are effective, and that meet the needs of every skin type.
Dry and/or sensitive skin


Cleansing milks are best for helping avoid the drying effects of hard water. Go for Lyslait : it effectively dissolves make-up while respecting the balance of dry, sensitive skins. Enriched with White Lilly extract, its rich texture immediately provides a comforting sensation. The skin is luminous, supple, and soft.
Use your fingertips to apply Lyslait to the face and neck, using circular motions to fully dissolve your make-up.
Finish removing your make-up with a cotton pad soaked in Floral Toning Lotion. Formulated with soothing and softening Rose and Cornflower floral waters, this lotion is particularly suited to sensitive and skin prone to dryness. It tones, soothes, and prepares the skin for your daily care routine.

All skin types


Creamy Mousse Cleanser Make-Up Remover gently cleanses the skin and eliminates make-up and impurities. Enriched with Lily extract and Pro-Vitamin B5, it softens the skin and respects the hydrolipidic film. It provides clean, crisp refreshment while leaving the skin feeling supple and comfortable.
Apply 2 to 3 pumps to dry skin and delicately massage in. Rinse thoroughly with water, then finish with a spritz of Floral Spray Mist held 15-20 cm away from the skin and leave to dry. This mist immediately provides a relaxing, refreshing and comforting sensation. The skin is instantly soothed and moisturised.

Combination to oily skin


Cleansing Milk with Sage is particularly suited to this skin type. Its fluid texture eliminates make-up, impurities, and excess sebum. It purifies and softens the skin leaving it clean and fresh. Use your fingertips to apply to the face and neck with circular motions to fully dissolve your make-up. Apply delicately.
Wipe away the excess, rinse, then finish your make-up removal with a toner such as the Grapefruit Toning Lotion.. Refreshing and with a low alcohol content, it tones and tightens pores while improving the skin's appearance. It cleanses and refreshes oily skin without causing irritation.

Pay special attention to sensitive areas...
In the evening, use a specific make-up remover for the delicate eye contour area, in order to dissolve all traces of eyeshadow, eyeliner, and mascara.
Constant movement, thinner skin, heavier, more pigmented make-up... The eye contour area is the most fragile and most used part of the face. This means it's important to choose the most suitable way to remove make-up.Gentle Eye and Lip Make-Up Remover quickly and effectively dissolves eye make-up. Thanks to the combination of Matricaria, Cornflower, and Gardenia extracts and Orange Blossom water, it provides an instantly refreshing and comforting sensation. I its extremely gentle formula, tested under ophtalmological control, is perfectly suited to sensitive eyes and contact lens wearers.
Soak a cotton pad for each eye and leave them on for a few seconds to dissolve the make-up before removing with light strokes. This technique is quicker, gentler and more effective than rubbing a cotton pad on the eyes. Carefully rinse with a cotton pad soaked in water or Floral Toning Lotion

In a hurry?


Do you like to keep things simple? Eau Efficace is a high-performance 3 in 1 water which removes make-up from the face and eyes, cleanses the skin, and tones in a single stroke. Enriched with natural active ingredients with soothing, softening, and relaxing properties, it leaves the skin refreshed, supple, and radiant.
Place a cotton pad over the pump, then press 2 or 3 times to soak it. Use a different cotton pad on each eye, then another on the face. Repeat if necessary to ensure every last trace of make-up is removed. Use in the morning to invigorate and stimulate the skin and in the evening to effectively eliminate make-up from the face and even sensitive eyes. Do not rinse.

If you rinse your make-up remover off with water, make sure it is cold, as this will tighten pores and boost your complexion's radiance. It's sure to be invigorating!